Social Bookkeeping

De nieuwe boekhoudsoftware die werd geintroduceerd door businesscompleet.nl in samenwerking met Triodor Software en Alfa Accountants en Adviseurs zal compleet gratis en online bij te houden zijn. Het is een online bedrijfsoplossing speciaal voor het MKB. Door middel van deze strategische ontwikkeling, proberen de partijen de markt van kwalitatieve online applicaties te betreden. Zij proberen hiermee advies, software en content via online applicaties bij elkaar te brengen.
Er werd een onderzoek gehouden onder 1096 ondernemers, waaruit blijkt dat de meeste bedrijven die de boekhouding zelf bijhouden, voor de boekhoudsoftware betalen. De respondenten gaven hierbij ook aan dat bij het kiezen van de software de prijs de belangrijkste overweging is. Door middel van Social Bookkeepping proberen de partijen op deze ontwikkeling in te spelen. Social Bookkeeping is volgens hen: veilig online, compleet, social en gratis.
Het is wel afwachten hoe de markt zich met volledig gratis boekhoudsoftware gaat ontwikkelen. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat de meeste ondernemers niet erg aan hun huidige pakket vastzitten. Op de vraag: “Als er binnenkort een bruikbaar en veilig boekhoudpakket zou worden gelanceerd, dat ook altijd gratis in ge3bruik is, overweegt u dan daar naar toe over te stappen?” Reageerde 4,4 % dat zij direct zouden overstappen, 15,8% zegt dat ze dit waarschijnlijk zouden doen en 38,5% reageert met ‘ja misschien’. Hierbij zegt 31,7% nee en 3% zegt nooit over te stappen.
In het Social Bookkeeping pakket, kan men gebruik maken van een uitgebreid pakket waarmee men kan boekhouden, BTW- aangifte, factureren en bankimport kan doen. Natuurlijk is het niet onverstandig om als ondernemer enige basiskennis boekhouden te hebben, maar met het sociale aspect van de software kan men ook van anderen leren. Men kan namelijk van een speciaal forum gebruik maken om vragen te stellen en ook te beantwoorden. Met de uitgebreide benchmark, wordt een volledige anonieme analyse gemaakt, waarbij ondernemers zicht krijgen in het gemiddelde bedrijfsresultaten van andere bedrijven in dezelfde branche. Hierbij kan men meteen zien, wat er goed gaat en waar men eventueel kan verbeteren.
De social bookkeepping software onderging uitgebreide security tests en werd gecertificeerd door ISSX, waardoor men van maximale online veiligheid verzekerd moet zijn.