Wat is een kasadministratie?

kasadministratieEen van de onderdelen van de boekhouding is de kasadministratie. In deze kasadministratie vind je alle ontvangsten en uitgaven die je contant gedaan hebt.
Het zal in je kasadministratie vooral gaan om kassabonnen en kwitanties van producten die je contact gekocht of verkocht hebt. De pintransacties horen echter niet thuis in het kasboek, daarvoor bestaat het bankboek.

Bijhouden

Vooral als er veel met contant geld gewerkt wordt in je onderneming is het van groot belang dat je je kasadministratie regelmatig bijhoudt. Dit om te voorkomen dat er fouten ontstaan. De kans dat je achteraf een fout ontdekt wordt beperkt als je je boekhouding up-to-date houdt. Het bijhouden van je kasboek betekent niet alleen dat je deze bijwerkt, je moet ook regelmatig het geld natellen om te controleren of het saldo overeenkomt met wat er op je balans staat.

Bewaren

Je bewaart je kasboek bijvoorbeeld in een ordner. Hierin bewaar je de volgende gegevens:

  • Kassabonnen
  • Kwitanties
  • Ontvangen facturen
  • Betaalde facturen
  • Berekeningen

Voorwaarden

Net als aan de reguliere boekhouding zijn er enkele voorwaarden waar je kasadministratie aan moet voldoen. Je sorteert alles op datum en aan het eind van elke maand voeg je een kopietje van de berekening van het kasboek toe aan de stapel kassabonnen en facturen uit je ordner.