Veiligheid in online boekhouden

Zoals in eerdere artikels al is aangegeven neemt het aantal applicaties voor de online boekhouding toe. De manier van ‘gratis boekhouden’ brengt risico’s op het internet met zich mee waardoor er enige twijfel ontstaat of dit wel verantwoord boekhouden is.
Hierbij gaat het om volledige geautomatiseerde systemen waarbij de gegevens online verwerkt worden door boekhoudkantoren en accountants.
Omdat de communicatie tussen de accountant en de ondernemer via internet is, is het belangrijk ervoor te waarborgen dat de gegevens veilig worden overgedragen.
Toch zijn er veel bedrijven die zich niet verdiepen in de veiligheid, dit is belangrijk omdat het om vertrouwde gegevens gaat.
Inzicht
Wanneer men zichzelf verdiept in de boekhouding en zorgt voor de nodige kennis en ervaring op boekhoudkundig gebied weet men welke gegevens er gedeeld worden en hoe belangrijk deze gegevens zijn.
Hierdoor is men meer bewust van de betreffende informatie dat word overgedragen.
Cursus
Er worden verschillende cursussen aangeboden om op boekhoudkundig gebied ervaring en kennis op te doen. Zo is het een goede manier een combinatie van de opleiding Basiskennis Calculatie en Basiskennis Boekhoudente volgen om zo een prima basis te vormen en inzicht te krijgen in je financiele situatie.