Waarom credit management werkt

De waarde van creditmanagement

Wat voorheen nog vaak de debiteurenadministratie van een bedrijf genoemd werd en gezien werd als personeel dat achter klanten aanbelden die te laat betaalden, noemen we anno 2018 vaak de afdeling credit management. Net als heel veel andere termen is ook deze benaming een uit Amerika overgewaaid begrip. De afdeling credit management is verantwoordelijk voor het op tijd incasseren van openstaande rekeningen, de beoordeling van eventuele debiteurenrisico’s en het bepalen van de kredietwaardigheid van klanten. Ook financieel klantcontact is onderdeel van de afdeling credit management, een van de belangrijkste onderdelen van een gezond bedrijf.

Inschatten van kredietrisico’s

Goed management bepaalt vaak of een bedrijf voldoende cashflow heeft en of er doorgegroeid kan worden. Zo belangrijk is deze ‘tak van sport’ dus, iets dat nogal eens onderschat wordt. Goed debiteurenbeheer betekent het op de juiste wijze inschatten van kredietrisico’s en het controleren en naleven van de betalingstermijnen die gesteld worden, net als uiteraard het continueren en waarborgen van de cashflow. Modern debiteurenbeheer begint al als zich een nieuwe klant aandient. Dan namelijk bepaalt de verantwoordelijk manager de kredietrisico’s van deze klant. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen vervolgens weer heldere betaalafspraken overeengekomen worden. Dit onderzoek naar de kredietrisico’s behelst onder meer het inzien van jaarrekeningen en het checken van de BKR-gegevens.

Vordering eventueel uit handen geven

Als klanten ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet betalen, dan is het aan de afdeling debiteurenbeheer om een aanmaning te sturen en later de vordering eventueel uit handen te geven. In andere gevallen kan – afhankelijk van de gemaakte afspraken- geclaimd worden op de afgegeven bankgarantie of de kredietverzekering.

Geen groei en geen toekomst

Bedrijven die het debiteurenbeheer niet in orde hebben, niet goed de risico’s van klanten inschatten en zelf niet scherp zijn op het al dan niet naleven van de betalingstermijn, lopen grote risico’s. Niet zelden raken bedrijven in de problemen omdat er veel te veel geld openstaat onder de klanten. Die passieve houding heeft tal van bedrijven zelfs een faillissement opgeleverd, zoals het niet inventariseren van risico’s die een klant met zich meebrengt ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor de toekomst van een bedrijf. Het goed managen van de debiteuren is ontzettend belangrijk en na een wat moeizame start lijken ook de ondernemers dit meer en meer te beseffen. Zonder goed management geen groei en soms zelfs geen toekomst voor een op zich prima draaiend bedrijf.