Wat is debiteurenbeheer

Loon naar werken via debiteurenbeheer

Betaald worden is nog steeds de motor en het hart van een onderneming. Elk bedrijf dat een afgewerkte dienst of product heeft afgeleverd bij een klant, verwacht een vergoeding van de klant. Dat is een logische gang van zaken. Maar die theorie en praktijk gaan niet altijd hand in hand. Het verwachte betalingsproces loopt niet altijd zoals op voorhand was gepland. Soms wordt er maar gedeeltelijk of in sommige gevallen helemaal niet betaald. Het is voor een bedrijf een topprioriteit dat de betalingen van de facturen door de klanten worden nageleefd. Wanbetalers kunnen vaak bedrijven aan het wankelen brengen met een faillissement tot gevolg. Het debiteurenbeheer bij een onderneming neemt meer dan alleen maar een belangrijke sleutelpositie in.

Debiteurenbeheer is de waakhond van de eerder gemaakte afspraken tussen leverancier en klant

De afdeling om de debiteur afhandeling in goede banen te leiden, is voor een onderneming superbelangrijk. Hun taak bestaat eruit dat de klanten tijdig hun factuur verplichtingen nakomen zoals dat bij de verkoopovereenkomst werd voorzien. De leverancier heeft de opdracht tijdig de bestelde producten of diensten bij de klant aan te leveren. De kopende partij moet zorgen dat de leverancier geen financiële kater er aan overhoudt door wanbetaling. De geldstroom die binnenkomt na geleverde diensten bepaalt de groei en de financiële gezondheid van een onderneming.

Elke wanbetaling is een nachtmerrie voor een onderneming

Het lijkt misschien overdreven, maar je zou eens moeten weten hoe vaak het nog misgaat tussen het opstellen van facturen en het verzenden van de facturen. Daarom is het heel belangrijk dat de facturen bij de juiste persoon terecht komen om alle mogelijke misverstanden te vermijden.

Wat is het belang van debiteurenbeheer

De betaling van de klant is de polsslag voor een bedrijf. Er wordt alles aan gedaan om de verkoop en de winst zo hoog mogelijk te bepalen. Een goed debiteurenbeheer komt tot zijn goed recht als een bemiddelaar tussen leverancier en klant. Bij een mogelijk geschil heeft zijn functie als ombudsman een extra betekenis. Met de nodige diplomatie tracht hij de verschillende standpunten bij elkaar te brengen.Wat zegt de overeenkomst? Hoe kan je tot een vergelijk komen? Die taak berust bij het debiteurenbeheer. Hij lost de eventuele meningsverschillen tussen leverancier en klant op. Hierdoor wordt het vertrouwen langs beide kanten niet geschonden. De klant is tevreden en zal op korte termijn overgaan tot betaling. Daar draait toch alles om.