Duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid?

We moeten inmiddels steeds langer doorwerken tot we de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. En voor sommige mensen geldt dat zij daarna misschien ook nog moeten werken. Tegelijkertijd wordt ook veel van werknemers gevraagd op de arbeidsvloer, steeds meer. Dan is het fijn als het goed met werknemers gaat en zij duurzaam inzetbaar kunnen blijven. Het idee achter duurzame inzetbaarheid is om werknemers tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd gezond, gemotiveerd en ook gelukkig in hun werk te houden, ook als de werkomgeving verandert, er nieuwe taken bij komen of wanneer zij ouder worden. Dat is best een uitdaging! Om dit doel te bereiken legt men de nadruk op de arbeidsomstandigheden en de algehele gezondheid van werknemers.

Wat zijn de voordelen van duurzame inzetbaarheid?

De voordelen van duurzame inzetbaarheid zijn groot, voor zowel werknemers als werkgevers. Zo zorgt het bijvoorbeeld voor een hogere arbeidsproductiviteit, houdt het werknemers gemotiveerd en betrokken, zorgt het voor een gezond en flexibel bedrijf, wordt het kennisniveau en de weerwaarheid van werknemers verhoogd, is er over het algemeen minder ziekteverzuim (dus minder ziektekosten), is er een kleiner verloop van personeel en een algehele betere en fijne werksfeer.Duurzame inzetbaarheid is daarbij niet alleen van belang voor de werknemer en de werkgever in kwestie, maar ook zeker voor de maatschappij als geheel. Door werknemers langer gezond en productief te houden, kan de pensioenleeftijd worden verhoogd en wordt de druk op sociale voorzieningen en onze zorgsystemen verminderd. Bovendien kan duurzame inzetbaarheid bijdragen aan de economische groei en concurrentiepositie van een land.

Hoe is dit te behalen?

Duurzame inzetbaarheid bewerkstelligen kan op verschillende manieren, maar er moet wel wat voor gedaan worden. Er is niet één juiste manier, en het zal per bedrijf en werknemer afhangen wat het beste werkt. Zo kan worden gezorgd voor bijscholing, trainingen, coaching en mentoring. Het is daarbij belangrijk te begrijpen dat het niet alleen gaat om het vergroten van kennis en vaardigheden, maar ook om het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers. Bewustwording bij zowel werknemer als bij werkgever over wat precies van hen wordt verwacht en hoe zij het doel kunnen behalen, is erg belangrijk.

Eén populaire manier is het preventief medisch onderzoek (ook wel pmo genoemd), wat een werkgever kan aanbieden aan werknemers. Aan de hand van uitgebreid onderzoek wordt dan bepaald of, en zo ja, in welke mate mentale en fysieke problemen aan de orde zijn bij werknemers. De adviezen die uit deze pmo rollen, kunnen werknemers actief aan de slag met hun gezondheid. Een pmo is op basis van de Arbowet verplicht, en dient men periodiek uit te voeren.

Eigen rol werknemers

Voorgaande benadrukt ook de eigen rol van werknemers in het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. Het helpt namelijk als zij zich bewust zijn van het grote belang van een gezonde levensstijl, voldoende beweging en het vermijden van stress. Het is ook belangrijk dat werknemers regelmatig hun eigen kennis en vaardigheden evalueren en indien nodig bijspijkeren. Dit kunnen zij dan aankaarten bij werkgever, die vervolgens de nodige maatregelen treft.