Wat kun je allemaal doen om debiteuren aan te zetten tot betaling?

Als ZZP’er of bedrijf doe je natuurlijk zo hard mogelijk je best om de dienst te verlenen waar jij voor verantwoordelijk bent. Helaas is het zo dat veel bedrijven ook nog eens veel tijd kwijt zijn aan het debiteuren najagen en facturen nogmaals versturen. Naar schatting wordt de helft van de facturen niet op tijd betaald. Wat kun je allemaal doen om debiteuren aan te zetten tot betaling?

Stuur gewoon opnieuw de factuur

Steeds meer diensten en producten worden online gekocht. Soms is het simpelweg opnieuw versturen van en factuur al genoeg om debiteuren aanzetten tot betalen. Veel mensen vergeten gewoon dat zij nog een factuur open hadden staan en betalen deze daarom niet.

Vermeld een duidelijke betalingsdatum

Soms komt het gewoon voor dat een klant niet precies weet wanneer een factuur betaald moet worden. Zorg er dus voor dat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de uiterste betaaldatum. Vermeld deze groot rechtsbovenin en eventueel ook onderaan je factuur.

Het is een wanbetaler: benader persoonlijk

Het kan zoals hierboven beschreven zo zijn dat een klant gewoonweg vergeet te betalen. Je kunt dan preventief maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de klant zo snel mogelijk betaalt. Soms heb je echter ook last van een wanbetaler. Dit zijn klanten die gewoonweg weigeren te betalen. Dit kan enorm veel verschillende redenen hebben. Soms hebben zij gewoonweg het geld niet, maar soms weigeren zij ook te betalen omdat veel kleine bedrijven en ZZP’ers toch nooit meer achter deze wanbetalers aangaan.

Het is nogal lastig om om te gaan met wanbetalers. Het begint met een stukje preventief werken. Zorg altijd dat je zoveel mogelijk gegevens hebt van een klant. Denk aan het e-mailadres, maar ook woonadres en telefoonnummer. Op deze manier maak je het zo makkelijk mogelijk voor jezelf om debiteuren op te sporen.

Verstandig is het om de debiteuren persoonlijk te benaderen. Bel hen bij voorkeur op. Leg rustig jouw situatie uit maar heb ook begrip voor de situatie van de debiteur. Als er bijvoorbeeld sprake is van geldnood dan kun je ervoor kiezen om de debiteur te laten betalen in termijnen.

Debiteuren aanzetten tot betalen kan dus vrij lastig zijn. Het is een stuk goed omgaan met de situatie, maar vereist ook een gedeelte preventief werken. Hoe langer je ervaring hebt met het omgaan met lastige debiteuren, hoe makkelijker het wordt om je facturen betaald te krijgen. Honderd procent op tijd gaat helaas waarschijnlijk alleen niet lukken.