Wat kan een credit management bedrijf voor je doen

Credit management zonder imagoschade

Wanneer doe je eigenlijk een beroep op een creditmanagement bedrijf? Wat kunnen zij precies voor jou als ondernemer betekenen? Voegt het inschakelen van een dergelijk bedrijf überhaupt wel iets toe en doen ze niet allemaal hetzelfde? Dat creditmanagement tegenwoordig véél meer is (of kan zijn) dan snel geld incasseren, bewijzen meerdere creditmanagement bedrijven met nieuwe manieren van creditmanagement.

Geen imagoschade

Creditmanagement bedrijven staat voor zaken als een optimale cashflow, volledige inzet na facturatie en garantie op resultaten. Kreten die elk bedrijf in deze branche bezigt. Sommige bedrijven kiezen echter voor een slimmere en vernieuwde aanpak die niet ten koste gaat van de relatie met de klant en ook al geen imagoschade veroorzaakt, zaken die nogal eens aan de orde van de dag zijn als het om het incasseren van gaat. Daarbij wil het bedrijf de kosten bovendien voor alle partijen zo laag mogelijk houden.

Liever WhatsApp dan deurwaarder

Bijvoorbeeld Cannock Chase werkt liever met WhatsApp dan met de deurwaarder en wil imagoschade voorkomen. In hun filosofie bied je laagdrempeligheid als je de kosten zo laag mogelijk probeert te houden. Zo ga je voor duurzaam in plaats van snel succes. Het bedrijf ziet in elke wanbetaler een aspirant ambassadeur. Lage kosten en het behouden van de relatie met de klant staan altijd voorop. Door de mensen en hun zelfredzaamheid voorop te stellen, kun je een situatie creëren waarin debiteuren een incassotraject met een meer dan goed gevoel afsluiten. Is er betere reclame denkbaar?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een innovatief creditmanagement bedrijf staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, door kennis en middelen te combineren voor een kort en intensief incassotraject, waarbij moderne communicatiemiddelen als WhatsApp ingezet worden. De vraag of een creditmanagement eigenlijk iets toevoegt aan een bedrijf kan bevestigend beantwoord worden.