Minnelijke en juridische incasso

Wanneer klanten facturen niet betalen, kun je een incassobureau inschakelen. Zij kunnen je helpen met de minnelijke en juridische incasso. Deze twee soorten incasso volgen elkaar op. Maar wat is precies het verschil hiertussen?

Minnelijke incasso

Minnelijke incasso is al het incassowerk dat zonder tussenkomst van een rechter plaatsvindt. Denk aan het bellen van de debiteuren, het versturen van aanmaningen en het opstellen van betalingsregelingen. Het is belangrijk dat dit vriendelijk en netjes gebeurd. Het laatste wat je namelijk wil als ondernemer is een verslechtering van de klantrelatie door vervelende minnelijke incasso. Daarom is het verstandig om, voordat je een incassobureau inschakelt om dit te doen, zelf eerst te bellen naar de debiteuren. Vraag wat de reden is van de verlate betaling. Misschien zijn ze het gewoonweg vergeten of zijn er tijdelijke financiële problemen. Als dit het geval is, kun je een betalingsregeling treffen. Is een partij echter onbereikbaar of betalen ze gewoon niet, dan kun je een incassobureau inschakelen voor deze minnelijke incasso.

Juridische incasso

Als ook minnelijke incasso niks uithaalt, komt gerechtelijke incasso of juridische incasso om de hoek kijken. Hierbij komt een rechter en eventueel een gerechtsdeurwaarder kijken. Er zijn verschillende fases binnen de juridische incasso. De eerste fase is een dagvaarding. Er wordt een dagvaarding opgesteld waarmee de debiteur wordt aangemaand om voor de kantonrechter te verschijnen. Hierna is je zaak in behandeling bij de rechter. Na het ontvangen van de dagvaarding kan de debiteur hierop reageren en eventueel een betalingsvoorstel doen. Tot slot volgt het vonnis. Er kunnen maatregelen volgen als het in beslagleggen van inboedel of het aanvragen van een faillissement.

Behouden van de klantrelatie

Het belangrijkste van de hele procedure is het behouden van de klantrelatie. Het kan voorkomen dat een goede klant ineens niet meer betaalt omdat hij of zij in de financiële problemen zit. Dit kan tijdelijk zijn en betekent niet dat je niet meer door wil gaan met deze klant. Toch wil je wel gewoon je geld ontvangen, want ook jij moet op tijd je rekeningen betalen. Daarom zijn de meeste incassobureaus erop gericht om zo te werk te gaan dat de klantrelatie zo min mogelijk wordt aangetast. Lees daarom altijd eerst reviews van een bepaald bedrijf voordat je ermee in zee gaat voor het uitbesteden van je debiteurenbeheer.