Wat kan je verwachten van een levenstestament?

Iedereen kent natuurlijk wel het gewone testament. Het betreft hier een waardevol document die duidelijk maakt wie bijvoorbeeld de bezittingen van een overleden persoon erft. Waar veel mensen heel wat minder kennis over hebben heeft te maken met het bestaan van het zogenaamde levenstestament. Het betreft hier een document dat duidelijk maakt welke personen dienst kunnen doen als vertrouwenspersonen op het ogenblik dat iemand bijvoorbeeld mentaal achteruit gaat. Ben jij ook nog niet helemaal bekend met het principe van een levenstestament? Dan brengen we daar graag verandering in door middel van de informatie die je aantreft hier op deze pagina.

Wat is een levenstestament?

We maken een belangrijk onderscheid tussen een gewoon testament en een levenstestament. Voor het standaard testament geldt dan ook dat ze slechts in voege treedt op het ogenblik dat de persoon is komen te overlijden. Dat geldt niet voor een levenstestament. Voor een dergelijk document geldt dat ze in werking treedt en blijft zolang de persoon waarvoor ze is opgesteld in leven is. Vroeger was het zo dat er eigenlijk niet of nauwelijks aandacht werd besteed aan zo’n document. Toen bleek in de praktijk echter al snel dat zo’n document enkele zeer vervelende discussies of problemen kan voorkomen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat steeds meer mensen hiervoor een bezoekje brengen aan een notaris.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van zo’n document?

Op het ogenblik dat een bepaalde persoon niet langer in staat is om aan diens eigen verplichtingen te voldoen kan het interessant zijn om te weten dat hij of zij daarvoor een beroep kan doen op een bepaalde vertrouwenspersoon. Dat is natuurlijk altijd mogelijk, ook wanneer er geen sprake is van een bepaald opgesteld levenstestament. Dat is juist, alleen zal je dan in de praktijk mogelijks tegen een aantal vervelende problemen aanlopen.

Onder meer banken, maar ook andere instanties zullen de vertrouwenspersoon dan immers niet herkennen. Dit omdat er geen enkel geregistreerd bewijs voor bestaat. Daar kan je verandering in brengen door het laten opstellen van een levenstestament. Omwille van het feit dat deze wel wordt geregistreerd is de inhoud ervan altijd op te vragen en dus natuurlijk ook rechtsgeldig. Voor bijzonder veel mensen kan het in ieder geval in de praktijk de nodige gemoedsrust geven om te weten dat al hun wensen en verwachtingen zijn vastgelegd in een rechtsgeldig document als een levenstestament. Zo kan je bijvoorbeeld ook als je gaat samenwonen maar niet getrouwd bent, het beste kiezen voor een samenlevingscontract.

Met welke kosten moet je ongeveer rekening houden?

Tot slot spreekt het voor zich dat je voor het laten opmaken van een levenstestament rekening dient te houden met bepaalde kosten. Deze kosten vallen echter in de praktijk behoorlijk goed mee. Toch moet er rekening mee worden gehouden dat er in het opstellen van een dergelijk document door een notaris behoorlijk wat tijd gaat zitten. Omwille van deze reden is het zo dat de gemiddelde kostprijs ergens is gelegen rond de 500 euro. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat de kosten sterk kunnen worden beïnvloed door de exacte eisen waarover je beschikt. Voor elk notariskantoor geldt hoe dan ook dat ze haar eigen, specifieke tarieven zal hanteren voor deze dienst.