Een autoverzekering zonder check, kan het wel?

De autoverzekering is één van de verzekeringen die in Nederland wettelijk zijn verplicht. Het gaat dan uiteraard om de WA-verzekering. Ondanks het feit dat deze verzekering in Nederland op de lijst met wettelijk verplichte verzekeringen is terug te vinden moet het gezegd dat dit niet betekent dat verzekeraars wettelijk verplicht zijn om ze je te verstrekken. Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat je als (potentiële) verzekeringnemer in het verleden op een bepaald ogenblik geconfronteerd bent geweest met de nodige (financiële) problemen. Het resultaat daarvan kan zijn dat een gewone verzekeraar je niet langer een autoverzekering wenst te verstrekken. Is een autoverzekering zonder check afsluiten dan eventueel een oplossing? Je ontdekt het hier in dit artikel!

Wanneer heb je een autoverzekering zonder check nodig?

Verschillende situaties kunnen er voor zorgen dat de standaard verzekeraars weigeren om je een autoverzekering te verstrekken. Het kan hierbij gaan om de volgende situaties:

  1. Je hebt een behoorlijke betalingsachterstand gehad die niet werd opgelost;
  2. Er zijn teveel verwijtbare schadegevallen gemeld bij de verzekeraar;
  3. Je beschikt over een strafblad en wordt op basis daarvan geweigerd;

De bovenstaande situaties zijn slechts een aantal voorbeelden. In de praktijk is het dan ook mogelijk dat een verzekeraar je omwille van nog verschillende andere redenen kan weigeren. In ieder geval kan dit er voor zorgen dat de noodzaak van een autoverzekering zonder check zich opdringt. Het probleem is echter dat een dergelijke verzekering afsluiten in de praktijk eigenlijk niet kan.

Er wordt altijd een check uitgevoerd

Het afsluiten van een autoverzekering zonder check behoort dus zoals hierboven aangegeven eigenlijk niet tot de mogelijkheden. Dit is natuurlijk voor veel mensen een behoorlijk probleem. Waarom? Omdat de WA-verzekering is terug te vinden op de lijst met wettelijk verplichte verzekeringen. Dit geldt overigens niet alleen voor Nederland, maar bij uitbreiding voor de volledige Europese Unie. Op het ogenblik dat alle verzekeraars weigeren om je een autoverzekering te verstrekken is dat dan ook een meer dan behoorlijk probleem. Dit betekent namelijk eigenlijk dat je niet langer over de mogelijkheid beschikt om nog met de auto te rijden. Gelukkig bestaan er hier in de praktijk toch nog bepaalde oplossingen voor die je eventueel kan benutten.

Dat het afsluiten van een autoverzekering zonder check geen mogelijkheid is hoeft zeker niet te betekenen dat je nooit meer een dergelijke verzekering zal kunnen afsluiten, in tegendeel. Het is namelijk zo dat je er voor kan kiezen om een beroep te doen op een verzekeraar zoals De Vereende. Deze verzekeraar voert wel een check uit, maar staat er om bekend eigenlijk zo goed als iedereen te accepteren. Zo kan ook jij toch terug zonder probleem met de auto gaan rijden.

Een beroep doen op De Vereende voor je autoverzekering

Veel mensen gaan er vanuit dat De Vereende geen check doet voor het verstrekken van een bepaalde verzekering. Dat is echter zeker niet correct. De Vereende weet dan ook perfect wat de reden is waarom jij er voor kiest om op haar een beroep te doen voor het afsluiten van een verzekering voor je auto. Dit gezegd hebbende is het zo dat zij in tegenstelling tot het merendeel van de andere verzekeraars je wellicht wel een autoverzekering zal kunnen verstrekken. Je dient er hierbij echter wel rekening mee te houden dat je geconfronteerd kan worden met deze aspecten:

  1. De verzekeringspremie ligt een stuk hoger dan bij een gewone autoverzekering;
  2. Je zal een bepaalde waarborg moeten betalen als verzekering tegen financiële problemen;

De bovenstaande voorwaarden zijn voor veel mensen natuurlijk een doorn in het oog. Dit gezegd hebbende kan je er eigenlijk niet van onderuit. Voor verzekeringnemers die worden geweigerd door de andere verzekeraars geldt dan ook dat ze geen andere optie meer hebben dan er voor kiezen om hun verzekering af te sluiten bij De Vereende. Alleen op die manier hebben ze namelijk nog de mogelijkheid om een WA-verzekering of een uitgebreidere variant af te sluiten.

Welk type autoverzekering sluit je af?

Een autoverzekering zonder check afsluiten bij een bepaalde verzekeraar zorgt er dus voor dat je wordt aanzien als een risicovolle klant voor de verzekeraar in kwestie. Dit vertaalt zich aldus in de praktijk in een aanzienlijk hogere verzekeringspremie en in het mogelijks moeten betalen van een bepaalde waarborg. Deze eisen zorgen er voor dat verzekeringnemers extra gaan nadenken over het soort autoverzekering die ze gaan afsluiten. In principe kan je kiezen tussen:

  1. De WA-verzekering;
  2. De WA+ beperkt cascoverzekering;
  3. De WA+ volledige cascoverzekering;

Je moet er wel rekening mee houden dat de kans bestaat dat de verzekeraar van je keuze uitsluitend bijvoorbeeld de WA-verzekering zal willen verstrekken. Dit is in het bijzonder zo wanneer je in het verleden een groot aantal schadegevallen hebt gemeld waarbij je zelf verantwoordelijk was voor de schade die is ontstaan. Verzekeraars kunnen je dan als een te groot risico beschouwen voor wat het afsluiten van een WA+ beperkt of volledige cascoverzekering betreft. In dat geval zal je dus eigenlijk enkel en alleen maar de gewone en wettelijk verplichte WA-verzekering kunnen afsluiten.

Kan je besparen op de autoverzekering zonder check?

Het afsluiten van een autoverzekering zonder check, of althans een autoverzekering bij een wat meer alternatieve verzekeraar zorgt er dus voor dat je altijd wat dieper in de buidel zal moeten tasten. Het spreekt dan ook voor zich dat heel wat potentiële verzekeringnemers zich de vraag stellen op welke manier ze nu precies die kosten alsnog kunnen drukken. Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig als bij een gewone verzekeraar het geval is. Het uitvoeren van een vergelijking kan bijvoorbeeld eigenlijk overbodig zijn omdat je toch slechts bij één enkele verzekeraar als Geennee.nl je verzekering kan afsluiten.

Eventueel zou je er wel nog voor kunnen kiezen om even het eigen risico van naderbij te gaan bekijken. Het eigen risico oefent eigenlijk op twee verschillende manieren een invloed uit op jouw autoverzekering. In eerste instantie zorgt een hoger eigen risico bijvoorbeeld voor lagere periodieke verzekeringspremies. Daar tegenover staat evenwel dat je bij een eventueel schadegeval met je auto rekening zal moeten houden met hogere kosten die je zelf zal moeten betalen. In het geval van een autoverzekering zonder check is het overigens zo dat de verzekeraar doorgaans een aanpassing van het eigen risico ook gewoon weigert, het is in de praktijk echter het proberen toch meer dan waard.