Hoe wordt thuiszorg gefinancierd?

Wanneer jij of een naaste thuiszorg nodig heeft, kost dit uiteraard geld. Bij 24-uurs thuiszorg kunnen de kosten oplopen tot een hoog bedrag. Echter hoef je dit niet altijd helemaal zelf te betalen. Daarom leggen we in dit artikel uit hoe het zit met de financiering van zorg!

Een indicatie aanvragen

Wanneer jij of een naaste thuiszorg nodig heeft, is de eerste stap het aanvragen van een indicatie. Door middel van een indicatie wordt bepaald hoeveel zorg je kunt krijgen, en in welke vorm. Er bestaan immers verschillende vormen van thuiszorg. Zo bestaat er huishoudelijke verzorging, verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding. Deze zorgvormen vallen weer onder verschillende wetten. Zo vallen huishoudelijke zorg en begeleiding onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierbij indiceert de gemeente de zorg. Verpleging en persoonlijke verzorging vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), en deze zorg wordt door een HBO verpleegkundige geïndiceerd. De derde wet is de Wet langdurige zorg (Wlz). Hieronder valt intensieve zorg, en deze wordt geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij het aanvragen van een indicatie kan Zorgservice Brabant je helpen.

Persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura

Bij de aanvraag voor een indicatie dient gekozen te worden tussen een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura. Het verschil hiertussen is als volgt: Bij PGB dien je zelf zorg “in te kopen”. Je bepaald dus helemaal zelf bij wie, waar en wanneer u zorg krijgt. Veel mensen vinden dit wel zo fijn. Echter brengt dit wel meer werk en verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom zijn er ook mensen die voor zorg in natura kiezen. Hierbij krijg je namelijk zorg toegewezen door zorgverleners. Deze keuze komt dus aan op persoonlijke voorkeur. Overstappen van de ene naar de andere optie is echter gewoon mogelijk. 

Eigen bijdrage

Naast PGB of zorg in natura kan de overheid in sommige gevallen een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van de wet die van toepassing is. Zo is hier bij Zvw geen sprake van, maar bij Wlz en Wmo wel. De hoogte van deze eigen bijdrage is onder andere weer afhankelijk van je leeftijd, je verzamelinkomen en de indicatie.