Ontbreken van goede boekhouding strafbaar?

Eind januari werd de motie over het strafbaar stellen van een fatsoenlijke administratie in een faillisement in de Tweede Kamer aangenomen. De motie werd aangenomen van Lilian Helder (PVV) en Sharon Gesthuizen (SP), welke vorige week al werd gesteund door Foort van Oosten (VVD) en Jeroen Recourt (PvdA).
Dit werd medegedeeld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De motie stelt dat een onvolledige of onjuiste administratie bij een faillisement een indicatie van onverantwoord ondernemerschap en soms ook van fraude is. Hiermee ging de Kamer akkoord, waarna het opzettelijk ontbreken van een goede boekhouding door minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie strafbaar gesteld zal moeten worden. Hiermee wil men het frauderen met bv’s tegen gaan.
De afgelopen maanden is de aanpak om faillissementsfraude tegen te gaan regelmatig een onderwerp van discussie in de Tweede Kamer geweest. Er werd bijvoorbeeld veel over het computersysteem RADAR gesproken. Minister Opstelten schreef eind januari nog een brief aan de Tweede Kamer, waarin stond dat er in 2012 872 tussentijdse risicomeldingen werden gegenereerd, uiteindelijk leidden deze tot 16 risicomeldingen. Er werd door de minister een stijgende lijn in het aantal risicomeldingen geconstateerd, waarbij men er ook van uit gaat dat er dit jaar meer risicomeldingen verstrekt zullen worden. Eerder kondigde de minister ook al aan dat er een centraal aandeelhoudersregister opgezet zal worden. Hieruit zal duidelijk worden welke aandeelhouders bij een bv betrokken zijn en ook bij niet- beursgenoteerd nv’s.