Wat moet je doen wanneer je een huis hebt geërfd?

Je staat er misschien niet gauw bij stil, maar er komt nogal wat kijken bij de erfenis van een huis. De meest voorkomende situatie is dat je het huis van je ouders erft. Er zijn dan een tweetal mogelijkheden waarmee je te maken krijgt. Je zou kunnen besluiten om de woning te verkopen en vervolgens de nalatenschap te verdelen onder de erfgenamen. Het kan ook zijn dat een van de erfgenamen in de woning wil gaan wonen. Die erfgenaam kan dan de andere erfgenamen uitkopen. Als de woning wordt overgenomen door een van de erfgenamen, dan hebben de andere erfgenamen recht op hun deel van de woning. Daarom zal er een taxatierapport gemaakt moeten worden van de woning. Zo’n rapport kost tussen de 500 en 750 euro. Je weet aan de hand van dat rapport wat de erfdelen zijn voor de kinderen.

Daaruit vloeit een bedrag dat de bewoner van het huis zal moeten betalen aan de ervende broers en zussen. Dat wordt ook wel uitkopen genoemd. Als er op deze manier de erfenis geregeld is, dan hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Maar dan moeten wel alle erfgenamen meewerken aan de overname.

Erfbelasting 

Er moet ook erfbelasting betaald worden over de erfenis van een huis. De overheid neemt daarvoor de WOZ waarde van het huis als basis. Is er sprake van schulden van de overledene, dan ben je als erfgenaam daarvoor ook verantwoordelijk. Je kunt dit vermijden door een erfenis voorwaardelijk te accepteren. Dat heeft ook wel beneficiair accepteren. Dat betekent dat je alleen erft als de schulden zijn afgedragen en als er daarna iets overblijft. Als bijvoorbeeld de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis, kan dit een uitkomst zijn. Je hoeft dan nooit voor schulden op te draaien die niet van jou zijn, en krijgt alleen het geld dat over is nadat alle schulden zijn betaald.

Win informatie in

Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent voordat je beslissingen neemt. Je hebt waarschijnlijk al genoeg aan je hoofd. Het huis moet in veel gevallen ontruimd worden. Woning ontruimen Roosendaal kan je van dienst zijn met een offerte en een nette opvolging. Je hebt zelf al genoeg aan je hoofd op dit moment.