Hypotheek voor ondernemers

Wie niet bij een bedrijf of overheidsorganisatie werkt, heeft vaak geen regelmatig inkomen. Dat is met name het geval bij ondernemers. Vooral als het ondernemers zijn met een klein bedrijf kan er vanwege het geringe aantal opdrachten sprake zijn van wisselende inkomsten. De ene maand zal het salaris dat uit het bedrijf kan worden gehaald hoger zijn dan in de andere maand. Daarom is het voor een ondernemer soms lastiger om een hypotheek aan te vragen. Maar het is niet onmogelijk. Bij een hypotheek voor ondernemers wordt de hoogte van het te lenen bedrag op een andere manier uitgerekend.

Een eigen woning kopen

Het feit dat iemand zzp’er is of een eigen bedrijf heeft betekent niet, dat het moeilijker is om een eigen woning te kopen. Alleen wordt voor het bepalen van de hoogte van het te lenen bedrag voor een hypotheek voor ondernemers een andere rekenmethode gebruikt. Er wordt gewerkt met het zogenoemde toetsinkomen. Dat wordt berekend aan de hand van een inkomensverklaring met aanvullende gegevens. Dat is de basis voor de maximaal te verstrekken hypotheek. Grote kredietverstrekkers hebben een eigen afdeling voor hypotheken voor ondernemers, maar er zijn ook onafhankelijke bureaus.

Tijdrovend traject

Voor regelen van een hypotheek voor ondernemers moet je wat meer tijd reserveren dan voor het laten berekenen van de maximale hoogte van een hypotheek als je in dienst bent bij een werkgever. Het traject voor een ondernemer begint met een gesprek bij een kredietverstrekker. Tijdens dat gesprek worden de stappen uitgelegd die nodig zijn om een hypotheek te krijgen. Je krijgt een overzicht mee naar huis van de gegevens die moeten worden aangeleverd. Als die verzameld zijn worden ze naar de kredietverstrekker gestuurd. Soms is nog wat aanvullende informatie nodig, maar meestal krijg je na verloop van tijd wel te horen welk bedrag je maximaal kunt lenen.

Toetsinkomen bepalen

Het bepalen van het toetsinkomen is niet eenvoudig. Dat komt doordat er wordt beoordeeld op basis van meer dan alleen de gegevens die door de ondernemer worden aangeleverd. De kredietverstrekker zal ook gebruik maken van de ontwikkelingen in de branche waarin je actief bent. Als die een onzekere toekomst tegemoet dreigt te gaan heeft dat consequenties voor de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen. Het belangrijkste criterium is echter jouw overzicht van de bedrijfsactiviteiten van de afgelopen 3 jaar. Daartoe moet je de jaarcijfers, de aangiften inkomstenbelastingen van de afgelopen 3 jaar en een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel overleggen.

Aanvullende gegevens

Het toetsinkomen is lang niet altijd doorslaggevend voor de maximale hoogte van een hypotheek voor ondernemers. Soms is extra informatie nodig. Dat is onder meer afhankelijk van de bedrijfsvorm van de onderneming. Wie als ondernemer in een maatschap werkt moet ook het maatschapscontract overleggen. Ondernemers met een BV moeten een organogram laten zien als het bedrijf uit meerdere ondernemingen bestaat. Wie zelf 100 procent aandeelhouder is hoeft dat niet te doen. Ondernemers die aan de vooravond staan van grote wijzigingen in de onderneming moeten dat ook met de kredietverstrekker delen.

Meer hierover lees je op Finaforte.nl