Een interim opdracht, wat is dat precies?

Indien je als persoon aan de slag wil gaan voor een bepaald bedrijf zal je tot de vaststelling komen dat je daarvoor op verschillende manieren te werk kan gaan. Om te beginnen is het bijvoorbeeld zo dat je uiteraard een tijdelijk of een vast contract aangeboden kan krijgen door een bepaalde onderneming. Dit gezegd hebbende kan er in de praktijk vastgesteld worden dat veel mensen vooral zweren bij het werken op basis van een zogenaamde interim opdracht. Voor zo’n opdracht geldt dat ze het mogelijk maakt om tijdelijk aan de slag te gaan voor een bepaald bedrijf via een interimkantoor. Zou je graag meer te weten willen komen over deze opdrachten? Blijf dan vooral verder lezen!

Hoe verloopt een interim opdracht?

Er kan in de praktijk vastgesteld worden dat een interim contract een vrij eenvoudig verloop kent. Dit betekent in eerste instantie dat je ze gewoon kan verkrijgen door contact op te nemen met een interimkantoor. Wanneer je dat hebt gedaan zal het kantoor vervolgens voor jou noteren welke verschillende soorten functies jij kan bekleden. Dit doet ze door een concreet profiel op te stellen waarin jouw kwalificaties zijn verwerkt. Bovendien spreekt het voor zich dat er ook rekening kan worden gehouden met mogelijke persoonlijke voorkeuren waarover je beschikt.

Zijn er vacatures binnengekomen bij het interimkantoor welke mogelijks op jouw lijf geschreven kunnen zijn? Dan is het mogelijk dat deze aan jou worden doorgespeeld. Vervolgens spreekt het voor zich dat het aan jou is om te bepalen of je daadwerkelijk akkoord gaat met de opdracht die aan jou kan worden verstrekt of niet. In principe ben je dus niet verplicht om een interim opdracht te aanvaarden wanneer jij van mening bent dat deze eigenlijk niet echt bij jou past.

Kan een dergelijke opdracht uitmonden in een vast contract?

Een vaak gestelde vraag heeft te maken met het feit of een interim opdracht in de praktijk al dan niet uit kan monden in een vaste opdracht. In principe is dat best mogelijk. Die keuze ligt echter bij de werkgever enerzijds en bij de persoon die de interim aanvaardt anderzijds. Beide partijen dienen zich goed te voelen bij elkaar vooraleer er daadwerkelijk kan worden gesproken over een vast contract.

Van zodra er sprake is van een vast contract dat wordt aangeboden door het bedrijf waar je in eerste instantie als interim bij aan de slag bent gegaan is het zo dat er eigenlijk geen tussenkomst meer van de interim is vereist. Dit betekent in de praktijk aldus dat er een contract wordt afgesloten rechtstreeks tussen de werknemer en de werkgever. Dit spreekt eigenlijk voor zich.

Alle voordelen van een interim opdracht op een rijtje

Gebruikmaken van een interim opdracht brengt in de praktijk menig aantal interessante voordelen met zich mee. Niet alleen is het dan ook mogelijk om te kunnen rekenen op heel wat variatie in je opdrachten, bovendien is het ook nog eens zo dat je als interim sterk aan je netwerk kan bouwen. Ook dit laatste is beslist geen onbelangrijk voordeel wanneer je bijvoorbeeld graag op termijn een carrière wenst uit te bouwen. Hoe dan ook, indien je momenteel geen vast werk hebt kan ervoor kiezen om aan de slag te gaan als interim het overwegen absoluut waard zijn. Dat is zeker.