Werkkapitaal verbeteren met gebruik van rekening courant

Werkkapitaal is het geld dat een bedrijf nodig heeft om de dagelijkse activiteiten uit te voeren. Het is de som van de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) minus de vlottende passiva (zoals crediteuren en belastingen). Het is belangrijk voor bedrijven om hun werkkapitaal op peil te houden om financiële stabiliteit te garanderen. Een manier om werkkapitaal financiering te krijgen is door gebruik te maken van een rekening courant. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat een rekening courant is en hoe dit je werkkapitaal kan verbeteren. 

Wat is een rekening courant?

Een rekening courant is een kredietfaciliteit die banken aan bedrijven verstrekken. Het stelt bedrijven in staat om geld op te nemen tot een bepaald bedrag, dat wordt bepaald door de bank. Het is een flexibele vorm van financiering die bedrijven kunnen gebruiken om hun werkkapitaal te verbeteren.

Hoe kan een rekening courant helpen bij het verbeteren van het werkkapitaal?

Een rekening courant kan bedrijven helpen bij het verbeteren van hun werkkapitaal op verschillende manieren:

  • Flexibele financiering: 

Een rekening courant biedt bedrijven de mogelijkheid om geld op te nemen wanneer dat nodig is. Dit betekent dat bedrijven hun financiering kunnen aanpassen aan hun behoeften. Als er bijvoorbeeld een piek is in de vraag naar producten, kan een bedrijf extra geld opnemen om de extra voorraad te financieren. Dit voorkomt dat het bedrijf een tekort aan werkkapitaal heeft en helpt het om dagelijkse activiteiten uit te voeren.

  • Verbetering van de cashflow:
    Een rekening courant kan bedrijven helpen bij het verbeteren van hun cashflow. Bedrijven kunnen geld opnemen om hun rekeningen te betalen en hun leveranciers op tijd te betalen. Dit voorkomt dat het bedrijf te maken krijgt met boetes en rente op achterstallige betalingen. Het verbetert ook de relatie met leveranciers en vermindert het risico dat ze de levering van goederen stopzetten.
  • Vermindering van de kosten:
    Een rekening courant kan bedrijven helpen bij het verminderen van de kosten. Het kan bijvoorbeeld goedkoper zijn om geld op te nemen in een rekening courant dan om een lening af te sluiten. Ook kan het voorkomen dat bedrijven te veel geld op hun rekening hebben staan, waardoor ze rente betalen over het geld dat ze niet gebruiken. Door gebruik te maken van een rekening courant kunnen bedrijven het geld opnemen dat ze nodig hebben en rente betalen over het bedrag dat ze daadwerkelijk gebruiken.
  • Verbetering van de financiële stabiliteit:
    Een rekening courant kan bedrijven helpen bij het verbeteren van hun financiële stabiliteit. Het stelt bedrijven in staat om hun werkkapitaal op peil te houden en hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. Dit vermindert het risico dat bedrijven failliet gaan of te maken krijgen met financiële problemen.