Debiteuren: wat zijn dat ook alweer?

Je kent het begrip misschien nog wel van Jiskefet: debiteuren en crediteuren. Na het kijken van dit programma ben je er waarschijnlijk nog niet helemaal uit wat de begrippen precies betekenen. Hieronder vind je een handige begrippenlijst rondom de termen crediteuren en debiteuren.

Een debiteur

Een debiteur wordt ook wel een klant genoemd. Specifieker is het een klant jou nog moet betalen voor de diensten of producten die je hebt geleverd. Zodra de betaling voldaan is, noem je een dergelijke klant geen debiteur meer. En de crediteur dan? Dat ben jij als je ondernemer bent en nog een betaling moet ontvangen van een klant (een debiteur dus).

Debiteurenadministratie en debiteurenbeheer

Het is belangrijk om als ondernemer bij te houden welke klanten jou nog geld moeten betalen. Dit noem je een debiteurenadministratie. Je verwerkt ook de herinneringen die je hebt verstuurd of eventuele aanmaningen in het debiteurenbeheer. De keren dat je met de debiteur aan de telefoon hebt gehangen en wat er is besproken is belangrijk om te noteren. Mochten herinneringen niets opleveren dan kunnen er juridische maatregelen genomen worden. Als je je debiteurenbeheer goed op orde hebt, heb je goede bewijsstukken in handen. Debiteurenbeheer kan ook uitbesteed worden aan andere bedrijven zoals een incassobureau. Zij houden dan precies bij wat het betaalgedrag van de debiteur is. Medewerkers van een incassobureau sturen ook herinneringen uit jouw naam en kunnen eventueel het juridische proces op gang zetten.

Debiteurensaldo verkleinen

Het debiteurenrisico is het risico dat de debiteur niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Een te hoog debiteurensaldo kan menig bedrijf failliet doen gaan. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat je openstaande betalingen zo snel mogelijk ontvangt. De ondernemer kan inlichtingen inwinnen via het Bureau Krediet Registratie, zo kom je meer te weten over het betalingsgedrag van de debiteur, maar ondernemers kunnen ook vragen naar bankgarantie. Als de debiteur niet betaalt, kan de bank garant staan voor het openstaande bedrag. Ook kredietverzekeraars kunnen meer zekerheid bieden.

Omloopsnelheid van debiteuren

De omloopsnelheid geeft aan hoe snel een debiteur betaald. Hoe hoger de omloopsnelheid, hoe beter het voor je onderneming is. De liquide middelen zijn dan namelijk ruimer. Naast de omloopsnelheid kan er ook een omlooptijd worden gemeten. In de omlooptijd wordt aangegeven hoe lang de incassoduur is. Kortom, hoe lang het duurt voordat een debiteur betaald in het aantal dagen. Hoe korter dit duurt, hoe beter.