BTW-aftrek alleen mogelijk bij volledige boekhouding

Wanneer u voorbelasting wilt aftrekken over de uitgaven van uw onderneming, dan zal u bij een boekenonderzoek alle originele facturen of kopieën daarvan moeten kunnen laten zien. Hier worden geen uitzonderingen op toegepast. Zo ondervond een ondernemer die een BTW-naheffingsaanslag opgelegd kreeg nadat hij zijn facturen niet kon aantonen. De ondernemer ging hiermee zelfs naar de rechter.
De ondernemer startte op 1 januari 2005 met zijn onderneming, waarna hij in 2006 €8451 aan BTW-voorbelasintg in aftrek bracht. In 2008 was dat €1.566. Wanneer er een boekenonderzoek werd ingesteld, bleek dat de boekhouding niet in orde was. De inspecteur legde hier een BTW-naheffingsaanslag op. De inspecteur kreeg in het gerechtshof Leeuwarden gelijk, omdat de ondernemer niet in staat was om de originele facturen of kopieeen daarvan aan te tonene. Hierdoor had de ondernemer geen recht op aftrek van voorbelasting in 2006. De ondernemer was de facturen bij een verbouwing kwijtgeraakt, maar dat kon niets veranderen aan deze zaak. Omdat de ondernemer in de jaren 2007 en 2008 geen economische activiteiten verricht had, kon hij daarom in die jaren ook niet als BTW-ondernemer in aanmerking komen. De ondernemer had volgens het Hof niet aannemelijk gemaakt dat de gemaakte kosten in 2008 betrekking op ondernemingsactiviteiten hadden. De naheffing van de voorbelasting van de inspecteur was daarom ook terecht.

Voorwaarden van BTW-vooraftrek

Men moet aan een aantal voorwaarden voldoen om BTW af te kunnen trekken. Wanneer men niet aan deze voorwaarden voldoet is BTW aftrek ook niet mogelijk:
-De goederen of diensten die u gebruikt voor omzet zijn belast met BTW
-U heeft deze goederen of diensten ook daadwerkelijk ontvangen
-U heeft voor deze goederen of diensten ook een factuur met BTW ontvangen, die voldoet aan de eisen voor een BTW-factuur.