Wat doet een belastingadviseur?

Een belastingadviseur heeft eigenlijk heel kort door de bocht gezegd advies over belastingen, hier kan onder andere fiscaal advies onder vallen. Helaas is het allemaal niet zo simpel als dat het op dit moment klinkt. Het is namelijk zo dat allerlei administratieve en andere bedrijfsprocessen hele grote gevolgen kunnen hebben voor de belastingheffing of de belastingaangifte. Vaak is het zo dat belastingadviseurs gevraagd worden om inzicht te krijgen in de hierboven genoemde processen. Het is daarom ook van essentieel belang dat een belastingadviseur genoeg kennis heeft van de branche en natuurlijk moet deze ook alles weten van belastingen.

Een belastingadviseur

Een belastingadviseur beperkt zich soms alleen tot de administratieve processen of juist de bedrijfsprocessen. Vaker is het zo dat een belastingadviseur ook andere financieel-administratieve diensten aan. Deze diensten kunnen ook aangeboden worden door personen/kantoren die geen belastingadviseurs genoemd kunnen worden maar dit wel aanbieden. Als je niet bekend bent met deze wereld dan kan het heel erg verwarrend zijn.

De hoofdtaken

Er zijn een aantal hoofdtaken die worden uitgevoerd door belastingadviseurs. Hier valt onder andere de financiële administratie onder. Hierbij worden de financiële gevolgen van bedrijfsactiviteiten vastgelegd. Hieronder vallen onder meer crediteuren-, debiteuren- en salarisadministratie onder en natuurlijk ook het grootboek. Het grootboek is en totaaloverzicht van de hiervoor genoemde dingen. Deze werkzaamheden worden vaak verricht door een boekhouder of een administratiekantoor. Ook valt onder een van de taken een financiële rapportage. Bij een financiële rapportage zijn er vaak maand-,kwartaal- en jaarverslagen. Uit deze verslagen komt een overzicht hoe de onderneming in de afgelopen periode het heeft gedaan en hoe de financiële positie nu is.  Deze werkzaamheden worden meestal uitgevoerd door het hoofd van de administratie, een financieel manager, een administratiekantoor of het kan gedaan worden door een accountant. Een taak die vaak wordt uitgevoerd door de controller of de accountant is de taak waarbij er een controle van de financiële administratie plaatsvindt. Deze controle houdt eigenlijk in dat er wordt nagegaan of de in de administratie vastgelegde gegevens een juist beeld geven van hoe het er werkelijk aan toe gaat. Een taak die door zowel de financieel manager als de accountant gedaan kan worden is het financieel leiden van de onderneming. Hierbij zijn beleidsbeslissingen onder meer gebaseerd op financiële gegevens. Het is dan ook de taak van de financieel manager om de bedrijfsleiding van deze gegevens te voorzien. Tenslotte is er nog een taak en dat is de accountantsverklaring. Het is namelijk zo dat sommige bedrijven en instellingen controle verplicht zijn. Dit houd eigenlijk in dat zij bij hun jaarrekening een verklaring van een accountant moeten toevoegen om de de juistheid omtrent de jaarrekening vast te leggen. Een belastingadviseur kan dus alle van de hierboven genoemde taken uitvoeren en hier ook advies over geven. Wel is het zo dat deze bij het afgeven van een accountantsverklaring ook een accountant met een certificeringsbevoegdheid moet zijn