De voordelen en nadelen van payrolling

Wanneer een werkgever met payrolling werk, wil dat zeggen dat het personeel in dienst is van de werkgever, maar op papier is het personeel in dienst van de payroll aanbieder. Het grootste verschil tussen een payroll aanbieder en salarisadministratie is dan ook dat de werkgever die met salarisadministratie werk nog wel gewoon juridisch werkgever blijft.
Een payroll aanbieder neemt de arbeidsrechterlijke risico’s van de werkgever over. Hierdoor worden alle administratieve handelingen zoals arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen, verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, ontslagprocedures, salarisadministratie en jaaropgaven door de payroll aanbieder overgenomen.

Voordelen van Payrolling

  • Door met payrolling te werken weet je van te voren goed wat de personele kosten zullen zijn. Deze gegevens kun je gebruiken om berekeningen te maken.
  • Er wordt een vast tarief betaald, welke de werkgever periodiek in één factuur ontvangt. Hierdoor krijgt de werkgever een nauwkeurig inzicht in de totale salaris- en personeelskosten
  • Er zullen geen facturen en aangiften van instanties zoals het UWV, de belastingdienst, de Arbo-dienst etc meer komen.
  • De financiele administratie wordt beperkter en daardoor overzichtelijker.
  • Er zullen weinig veranderingen plaatsvinden voor medewerkers. De medewerkers hebben wel de mogelijkheid om terug te vallen op een professionele dienstverlener op het gebied van P&O

Nadelen van Payrolling

  • Als werkgever blijf je aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. Wanneer het payroll bedrijf failliet gaat, is het mogelijk dat de premies aan het UWV en de belasting alsnog afgedragen moeten worden ook al is dat al eerder gedaan aan het payroll bedrijf.
  • Een payroll aanbieder is natuurlijk niet gratis, de payroll aanbieder zal de werkzaamheden en verantwoordelijkheden ook factureren.
  • Werknemers vinden vaak dat de band met het bedrijf veranderd door de overstap naar payrolling. Het is mogelijk dat de werknemers zo meer afstand voelen tot het bedrijf en daardoor ook minder waardering voor het bedrijf hebben.