Partner niet altijd op de hoogte boekhouding

Bij de meeste huishoudens doet maar 1 partner de boekhouding. De ander heeft hier vaak weinig verstand van. Maar liefst 65 procent van gevallen is er 1 persoon die de boekhouding doet. Dit is onverstandig vindt Budgetinstituut Nibud. 
Als er iets gebeurd met de andere partner, kan degene die er geen verstand van heeft tegen moeilijke punten aanlopen. Nibud is van mening dat beide partners op de hoogte moeten zijn van de financiën van het huishouden. Een gezamenlijke rekening is een punt wat hier goed bij helpt. Volgens ABN Amro heeft bijna 60 procent van de huishoudens een gezamenlijke rekening. Het verschilt per huishouden hoeveel geld hierop gestort wordt.
Het is verstandig om beide op de hoogte te zijn van de financiële situatie. Als de andere partner iets overkomt moeten de rekeningen nog wel betaald blijven worden en moet je weten hoe dit allemaal werkt. Uit onderzoek blijkt dat als er een gezamenlijke rekening wordt geopend er zuiniger met geld wordt omgegaan. Het is ook belangrijk om goede afspraken te maken over de boekhouding en wat er uitgegeven mag/kan worden.