Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser

805261163
40531888
Kerk en levensbeschouwing, Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

020 6225351
info@vtw-amsterdam.nl
http://www.vtw-amsterdam.nl
Herengracht 220
1016 BT
Amsterdam

Strategie

Het beoefenen van de weldadigheid, het bevorderen van het maatschappelijk welzijn en van het onderwijs, in het bijzonder het onderwijs op katholieke grondslag, bij voorkeur in Nederland en in het bijzonder in Amsterdam.
Missie De vereniging (“VTW”) is een bescheiden stimuleringsfonds gericht op vorming en educatie van kinderen en jeugd met aandacht – vanuit haar katholieke identiteit - voor levensbeschouwelijke projecten en projecten ten behoeve van achterstandsgroepen in de maatschappij.

Doelgroep: Jeugd; Kinderen en jongeren tot +/- 25 jaar. Jongeren in achterstandsposities en “kansarme” kinderen en jongeren


Doelstelling

Doelstelling van het donatiebeleid van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser als stimuleringsfonds is het ondersteunen van projecten ten bate van het welzijn en de educatie van de jeugd, in het bijzonder voor kinderen in achterstandsituaties.

Twee speerpunten worden gevormd door:
• jeugdigen in achterstandsituaties: vooral opbouw- en welzijnswerk zoals aanvullende trainingen, vorming en/of onderwijs in Amsterdam (combinatie van jeugd en onderwijs/vorming/educatie moet in de projecten herkenbaar zijn)
• (katholiek) levensbeschouwelijke projecten gericht op jongeren ook buiten Amsterdam, maar dan met een bredere en/of landelijke uitstraling.

Werkgebied:
• Primair Amsterdam en directe omgeving.
• (Katholiek) levensbeschouwelijke projecten: Nederland, ook buiten Amsterdam; Deze projecten dienen een bredere en/of landelijke uitstraling te hebben.

Informatie en Aanvragen per mail naar info@vtw-amsterdam.nl

Doelstelling van het vermogensbeheer is uit de opbrengst van het vermogen projecten te ondersteunen en daarbij het stamvermogen zoveel mogelijk in stand te houden.

Actueel beleidsplan

http://www.vtw-amsterdam.nl/wp-content/uploads/VTW-verkort-financieel-verslag-2016.pdf
Download beleidsplan

Jaarverslag

http://www.vtw-amsterdam.nl/wp-content/uploads/Bestuursverslag-2016.pdf
Download jaarverslag


Financiën

http://www.vtw-amsterdam.nl/wp-content/uploads/VTW-verkort-financieel-verslag-2016.pdf
Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. M.A.J. Cremers Manon
dhr. A.J.A. Ruhe Ton
dhr. R.J.A.M. Van der Hulst Rob
dhr. R B Wijs Ronald

Bevoegdheden van het bestuur

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. P.W.J. (Paul) Brands is adviseur van het bestuur

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Incidenteel wordt een vergoeding van gemaakte kosten verstrekt.
Beloningsbeleid medewerkers:
N.V.T.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland