Van Voorden Stichting I

819885848
30246156
Kunst en cultuur, Maatschappelijke en sociale doelen , Overig


Contact gegevens

0889005451
r.v.osch@vvst.nl
n.v.t.
Postbus 2062
5300 CB
Zaltbommel

Strategie

De werkzaamheden van de stichting zullen, met inachtneming van de beschreven doelstelling, voornamelijk bestaan uit het verwerven van gelden en deze door middel van donaties toe te laten komen aan, door het bestuur gekozen,charitatieve, kerkelijke, wetenschappelijke, culturele en/of ander algemeen nut beogende instellingen.

Doelstelling

Uitkeringen verlenen aan charitatieve, kerkelijke, wetenschappelijke, sociaal-culturele en/of andere het algemeen nut beogende instellingen.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag


Jaarlijks worden door de stichting donaties gedaan aan algemeen nut beogende instellingen. In 2018 zijn nagenoeg alle ontvangen donaties uitgekeerd aan verschillende instellingen in lijn met de doelstelling van de stichting.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. A van Balken
dhr. A. Fernhout
dhr. E. van der Waal
dhr. P Esveld
dhr. F van Rijn

Bevoegdheden van het bestuur

Gezamenlijke bevoegde bestuurders.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Geen beloningsbeleid.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland