Van Baaren Stichting

002883521
41179289
Kunst en cultuur, Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

06-18504925
secretaris@vanbaarenstichting.nl
www.finportal.nl/van-baaren-stichting
Nedereindseweg 463
3437PL
Nieuwegein

Strategie

Doelstelling

De stichting heeft ten doel, met de haar ter beschikking staande middelen, ten behoeve van de samenleving noden te lenigen, respectievelijk initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen, met name op het gebied van de ouderenzorg, kinderopvang, gezondheidszorg, onderwijs, pastoraat en cultuur.
De doelgroep moet zijn gelegen in de stad Utrecht of haar directe omgeving en dient bij voorkeur een raakvlak te hebben met de Rooms Katholieke Kerkgemeenschap.
In bijzondere gevallen kunnen projecten in ontwikkelingslanden ondersteund worden mits deze direct gerelateerd zijn aan de bovenstaande doelstelling, daarbij is veelal sprake van een historische relatie met de Stichting.


Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag


Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. RJGJ van Warmerdam Rob
dhr. PHB Pennekamp Peter
dhr. RMA Bedaux Rogier
dhr. WAG Van Grimbergen Will
dhr. LB Wevers Leo

Bevoegdheden van het bestuur

Allen gezamenlijk bevoegd. Voor bankzaken slechts voorzitter, secretaris en penningmeester bevoegd.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Alle bestuursleden ontvangen de maximaal toegestane onkosten vergoeding zijnde € 125,= p.m. Een enkele maal worden reiskosten in rekening gebracht en betaald. De stichting kent geen uitvoerende medewerkers. Voor uitvoeringsactiviteiten kunnen de leden van het bestuur op declaratiebasis een vergoeding ontvangen.
Beloningsbeleid medewerkers:
De stichting heeft geen medewerkers

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland