Sylvia Wilhelmina Stichting

803007176
41133945
Gezondheid, Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

Postbus 8720
3009 AS
ROTTERDAM

Strategie

Doelstelling

De Sylvia Wilhelmina Stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen en het bevorderen van volksgezondheid en/of maatschappelijk werk.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag


Ter verwezenlijking van haar doel verleent de Stichting financiƫle steun aan personen en instellingen die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen.

Tijdens de vergadering(en) worden de in de periode na de laatste bestuursvergadering binnengekomen verzoeken om donaties behandeld. Ook tussentijds worden donaties gedaan.

Gezien de brede statutaire doelstelling van de Stichting kunnen donaties worden toegekend over een breed terrein van goede doelen. Ingevolge de wensen van de oprichtster wordt bij het toekennen van donaties de nadruk gelegd op het geestelijk en lichamelijk gehandicapte kind.Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. H. Treure
mvr. C.W. Bierman
mvr. C.M.E. van der Hoeven
dhr. R.P. Kroes

Bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
Beloningsbeleid medewerkers:
De Sylvia Wilhelmina Stichting heeft geen betaalde krachten in dienst.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland