De Vondelbrug

8157.43.865
34200016
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

0626132645
sophie.vossenaar@gmail.com
www.finportal.nl/stichtingdevondelbrug
Keizersgracht 431s
1017DJ
Amsterdam

Strategie

Stichting De Vondelbrug is een Amsterdamse stichting die een verschil wil maken door kleinschalige projecten te steunen. Hierbij ligt de nadruk op twee onderwerpen: kinderen 'dicht bij huis' en 'ver van huis', en projecten die bijdragen aan de instandhouding van cultuur in Amsterdam.

Doelstelling

Het realiseren van projecten op het gebied van maatschappelijke verbetering, niet allleen in de stad Amsterdam, maar ook daarbuiten, zoals het welzijn van kinderen, ouderenzorg, slachtofferhulp, ondersteuning aan geestelijk en lichamelijk minder valide en al hetgeen daar mee verband houdt of bevorderlijk kan zijn in de meest ruime zin van het woord en niet beperkt tot het Nederlands grondgebied.
Deze doelstelling tracht de stichting ondermeer te bereiken door:
-het verstrekken van financiƫle ondersteuning en het realiseren van projecten
-het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek
-fondsenwerving t..b.v. deze doelen
-directe ondersteuning aan individuen
-alle andere wettige middelen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag


zie beleidsplan.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. SHJM Vossenaar Sophie
mvr. M.H. Whitlau Didi
mvr. E. Rappange-van Schothorst Eleke

Bevoegdheden van het bestuur

Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders. Zie statuten.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Geen enkele vergoeding.
Beloningsbeleid medewerkers:
Niet van toepassing.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland