Westfriesland Fonds

1138261
41234542
Kunst en cultuur, Maatschappelijke en sociale doelen , Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming, Overig, Sport en recreatie


Contact gegevens

0228-323357
bestuur@westfrieslandfonds.nl
https://www.westfrieslandfonds.nl
Zwaanstraat1
1601KM
Enkhuizen

Strategie

Doelstelling


Het doel van het Westfriesland Fonds is het verlenen van financiële steun aan projecten met een sociaal, cultureel en algemeen maatschappelijk karakter die mensen bij elkaar brengt, hoe groot of klein die projecten ook mogen zijn.
Het fonds steunt daartoe initiatieven op een breed maatschappelijk terrein voor onder andere: sportverenigingen, dorps- en buurthuizen, scoutinggroepen, koren, muziekverenigingen, verenigingen voor natuurbehoud, muziekfestivals, toneelverenigingen, concert uitvoeringen, milieu werkgroepen, musea, jongeren- en jeugdcentra, foto- en filmclubs, theaterproducties, speeltuinverenigingen, kinderboerderijen, culturele centra, historische verenigingen, etc.

Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het rendement op het bij de start van haar activiteiten daartoe gereserveerde vermogen beschikbaar te stellen voor kwalificerende projecten. Ten behoeve van de continuïteit wordt er op langere termijn naar gestreefd het oorspronkelijke vermogen in stand te houden en bij voorkeur uit het rendement te corrigeren voor koopkrachtdaling.


Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag


Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. J.B.M. Stijvers
dhr. J.C. Snijder
dhr. T.P. van den Berg
dhr. N.P.A. Hoogendijk
dhr. Drs. K. de Vries

Bevoegdheden van het bestuur

Gezamelijk bevoegd

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Vacatiegelden
Beloningsbeleid medewerkers:
Volgens CAO Fonds 1818

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland