Stichting Theodora Boasson

814462546
27256065
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

TheodoraBoasson@gmail.com
Postbus 300
2501 CH
Den Haag

Strategie


Het geven van financiële bijdragen voor projecten op het gebied van recreatieve doeleinden voor kinderen in Nederland met lichamelijke, geestelijke of sociale problemen. De aanvragers dienen rechtspersonen te zijn en de bijdragen per project zullen in beginsel een bedrag van € 10.000,- niet te boven gaan.

Doelstelling

Het statutaire doel van de Stichting is: het financieel steunen van medisch onderzoek, sociaal culturele activiteiten benevens sociaal maatschappelijke dienstverlening. Hiertoe zullen in ieder geval behoren de navolgende stichtingen: de Nederlandse Hartstichting, de stichting Koningin Wilhelminafonds/Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding en de stichting Plan Nederland.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag


De activiteiten van de Stichting bestaan uitsluitend uit het geven van bijdragen die binnen de (statutaire) doelstelling vallen.

Aan het jaarverslag 2018 is achteraan een addendum toegevoegd d.d. 22 juli 2018, waarin staat vermeld dat het bestuur geen beloning ontvangt en geen onkosten declareert.

Het bestuur van de Stichting Theodora Boasson verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2019.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. E.A.L. van Emden Elisabeth
mvr. M.N. Tijhuis Maartje
mvr. D.C. Bloemkolk DaphneBeloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en plegen geen onkosten te declareren.
Beloningsbeleid medewerkers:
Stichting Theodora heeft geen personeelsleden in dienst

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland