Stichting Swart-van Essen

807025574
41035068
Gezondheid, Kunst en cultuur, Maatschappelijke en sociale doelen , Onderwijs en onderzoek


Contact gegevens

stichtingswartvanessen@gmail.com
http://www.finportal.nl/stichting-swart-van-essen
Postbus 4284
3006 AG
Rotterdam

Strategie

Het financieel ondersteunen van binnen de doelstelling van de stichting vallende projecten.

Doelstelling

De doelstelling volgens de regelgeving van de instelling

De statutaire doelstelling van de stichting luidt:
De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen, een en ander als bedoeld in artikel 24, lid 4, der Successiewet 1956 en welke rechtspersonen ten doel hebben het bevorderen en ondersteunen van belangen op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied, zulks met name door:
(i) het verlenen van subsidie of ondersteuning aan instellingen of personen, teneinde er toe mede te werken, dat aan personen, wier financiƫle omstandigheden dit niet zouden toelaten, de mogelijkheid wordt verschaft een wetenschappelijke opleiding of een opleiding tot het verkrijgen van bekwaamheden voor de uitoefening van een beroep, te volgen:
(ii) het verlenen van ondersteuning aan personen, die ten gevolge van ziekte, zwakheid van geestelijke vermogens of invaliditeit in behoeftige omstandigheden verkeren.


Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag


Actueel verslag van de activiteiten

De stichting heeft de binnengekomen verzoeken tot het verstrekken van een uitkering beoordeeld. Bij het toekennen van uitkeringen houdt het bestuur de doelstelling van de stichting aan en beperkt het zich in hoofdzaak tot projecten van instellingen binnen de regio Rotterdam.


Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. K.M.F.J. Houben
dhr. S.P. Bertels
dhr. F.P.M. RoversBeloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Beloningsbeleid van de instelling De bestuurders ontvangen geen beloning.
Beloningsbeleid medewerkers:
Medewerker ontvangt een vergoeding berekend op basis van bestede tijd.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland