Start Foundation

8063.69.346
29048805
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

040 2461850
info@startfoundation.nl
www.startfoundation.nl
Klokgebouw 188
5617 AB
Eindhoven

Strategie

Bijdragen aan het creëren van werk voor mensen, die om verschillende redenen onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden,
is de essentie waar we elke dag weer mee bezig zijn. Soms zetten we grote stappen ineens, maar veel vaker ook kleine stapjes, die samen het verschil maken. Het gaat ons niet om de grootsheid van de beweging, maar juist om de essentiële verandering die we teweeg kunnen brengen in het leven van mensen.

We financieren bestaande initiatieven, en nemen zelf ook regelmatig het initiatief. We stropen graag onze mouwen op. Door de inzet van onze kennis en ervaring ontstaan er vaak nieuwe verbindingen tussen en met partijen in de markt. Elke dag leren we wat werkt en wat niet en gebruiken we het geleerde om verder te komen.

De investeringen die we doen wegen we zorgvuldig af. Wat is echt noodzakelijk en waar kunnen we maximaal van toegevoegde waarde zijn? Welke groepen vragen specifiek de aandacht? Welke vastgeroeste patronen en taboes schreeuwen er om doorbroken te worden? En ja, dan trappen we wel eens op de tenen van de gevestigde orde. Dat nemen we graag voor lief als we daardoor meer voor elkaar krijgen.

We kiezen daarmee niet voor de meest eenvoudige aanpak, maar wel voor een aanpak waarmee ons doel elke dag weer een stapje dichterbij komt. Een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is en werk heeft dat op waarde wordt geschat.

Start Foundation
Maakt er werk van


Doelstelling

Ons doel is een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is en werk heeft dat op waarde wordt geschat. Om ons doel elke dag weer een stapje dichterbij te brengen, zetten wij ons geld, kennis en netwerk in op de volgende drie kernthema’s:

1. Nieuwe banen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie
2. Het inclusiever maken van inclusieve (MKB) bedrijven
3. Het empoweren van de doelgroep

Bij alle investeringen die wij doen, wegen we zorgvuldig af wat echt noodzakelijk is en waar we maximaal waarde kunnen toevoegen om de meeste impact te behalen.

Jaarverslag

http://www.startmetvragen.nl
Zie jaarverslag

Financiën

http://startmetvragen.nl/financieel

Bestuur

dhr. H.C.P. Noten Han
dhr. A. Mulder Alex
mvr. F. Halsema Femke
mvr. A. van Gaal Annemarie

Bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur richt zich op inhoud, toezicht en strategie. De bestuursleden hebben door hun kennis, ervaring en maatschappelijke positie een ruime omgevingsoriëntatie en maatschappelijke gevoeligheid. Het bestuur delegeert de meeste taken aan de directeur, die hierover aan hen verantwoording aflegt. Investeringsvoorstellen tot 250.000 euro worden door de directeur gefiatteerd. Investeringen daarboven door het bestuur.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De bestuursleden vervullen hun functie bezoldigd. Meer informatie zie ons jaarverslag www.startmetvragen.nl/organisatie
Beloningsbeleid medewerkers:
Beloning conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland