Schiefbaan Hovius

803803862
41155098
Overig


Contact gegevens

schiefbaanhovius@gmail.com
http://www.schiefbaanhovius.nl
Napelsgeel 165
2718 CD
Zoetermeer

Strategie

Directe of indirecte hulpverlening aan jongeren, die in geestelijke en/of lichamelijke nood verkeren, een en ander in de ruimste zin genomen.
Toegespitst op de regio Den Haag.

Doelstelling

Hulp aan in hun ontwikkeling bedreigde kinderen, toegespitst op de regio Den Haag.

Aanvraagformulier


Aanvraagformulier kunt u downloaden middels onderstaande link:
http://www.finportal.nl/download/Aanvraagformulier-Schiefbaan-Hovius.pdf

Actueel beleidsplan

http://www.schiefbaanhovius.nl/doelstelling-en-beleid.html
Download beleidsplan

JaarverslagFinanciën

http://www.schiefbaanhovius.nl/financien.html
Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. W.J. Stolte Wilbert
dhr. V.J.F. Kleyweg Victor
dhr. H.J.J. Hendriks Harry
mvr. A. Overhoff Anja
mvr. M. Schrijver Marianne
mvr. M. Veninga Marjan

Bevoegdheden van het bestuur

Bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen. Secretaris is het eerste contactadres voor externen, penningmeester verzorgt de financiën. Bij grote bedragen dient een tweede bestuurslid mee te tekenen.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Penningmeester en secretaris ontvangen en vergoeding van € 1.250 per jaar in verband met door hen extra te maken kosten.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland