Stichting Sandicore

855312221
63608421
Maatschappelijke en sociale doelen
* Geen FIN-lid


Contact gegevens

+31703153232
kees@tripos.nl
Zijdelaan 20
2594BV
Den Haag

Strategie

Doelstelling

De Stichting heeft als doel ondersteuning te bieden aan minder bedeelden in en buiten Nederland en hun maatschappelijke ontwikkeling te bevorderen door onder andere bijscholing, huisvesting en gelden ter beschikking te stellen. Daarnaast heeft de Stichting het voornemen kansrijke ideeën en initiatieven uit te werken, te ondersteunen en te implementeren alsmede alle andere handelingen, die met het doel van de Stichting in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

In lijn met het beleidsplan zijn er in het afgelopen jaar een tweetal donaties gedaan op het vlak van ondersteuning van kansrijke ideeën en initiatieven.

De donaties zijn gedaan aan non-profitorganisaties in het buitenland.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. K van Beijnum Kees
dhr. M.E. Poot Michael
dhr. R.T.R. Hoppenreijs Robert

Bevoegdheden van het bestuur

Gezamenlijk bevoegd

Beloningsbeleid

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland