Stichting Meijers-van Meer

854338068
61430137
Kerk en levensbeschouwing


Contact gegevens

0306990440
stichtingmvm@gmail.com
http://www.finportal.nl/stichting-meijers-van-meer
J. Geradtsweg180
1222 RB
Hilversum

Strategie

nvt

Doelstelling

De stichting heeft als doel haar inkomsten, na aftrek van de noodzakelijk te maken kosten, te verdelen onder kerkelijke of semi-kerkelijke instellingen, voortkomend uit de gereformeerde traditie, zoals die verstaan wordt in de orthodoxie van de Nederlands Hervormde Kerk, die thans deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland.

Deze instellingen dienen rechtspersonen te zijn, welke gerangschikt zijn als zogenaamde ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Jaarverslag

Download jaarverslag


Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. J. Haeck
dhr. A.G.M Kaars
dhr. L.P.J. SmitBeloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De bestuursleden genieten geen andere beloning voor hun werkzaamheden dan een niet bovenmatig vacatiegeld. Daarnaast hebben de bestuursleden recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland