Linda Speerstra Foundation

821633417
34368957
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

info@lindaspeerstra.nl


Strategie

Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van organisaties van maatschappelijke projecten die een betere positie van vrouwen, de zelfbeschikking van vrouwen en een betere toekomst voor kansarme kinderen en jongeren bewerkstelligen. Door deelneming aan zo'n project kan een beter functioneren binnen de samenleving worden bereikt.
Het fonds richt zich voornamelijk op projecten in Nederland .


Doelstelling

De stichting heeft tot doel het ondersteunen van maatschappelijke projecten in Nederland en in het buitenland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin .

Jaarverslag

Download jaarverslag


Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. L. Speerstra Linda
mvr. F.G. Bosch Fayette
mvr. F.E.W. Bosch Fleur
mvr. P.J.A.G. Vork Nelleke
mvr. E. Haak Liesbeth

Bevoegdheden van het bestuur

Gezamenlijk bevoegd .

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Geen beloning .
Beloningsbeleid medewerkers:
Geen beloning .

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland