Stg. Kasteel Eijsden

8061 78 528
41079215
Kunst en cultuur


Contact gegevens

043 4091275
liedekerkemr@planet.nl
Graaf de Geloeslaan 8
6245 AS
Eijsden

Strategie

Het Kasteel Eijsden gebouwd in 1636 in de typische voor deze streek Maaslandse renaissance Stijl is een belangrijke nederlandse monument en moet in stand gehouden worden

Doelstelling

De doelstelling van de instelling is opgenomen in art.2 van de statuten en luidt als volgt: a) het in het algemeen belang doen voortbestaan van Kasteel Eijsden, met de daarbij behorende gebouwen,bouwhuis, voormalige Zaagmolen,hoeve Reinekenshof en haar omgeving en met de zich in huis bevindende inboedel als cultuurhistoriisch- en natuurmonument
b) het handhaven van de band tussen het Kasteel en de familie die het sedert zestienhonderd zes en dertig bewoond heeft.
De instelling heeft geen winstoogmerk.
Zoals blijkt uit art 18 van de statuten, zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.


Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

1- Het toegang verlenen tot het Kasteel met de tuinen waar dit verantwoord is
2- Het voor bezichtiging toegankelijk stellen voor belangstellenden van de representatieve gedeelten van het huis op door het bestuur te stellen voorwaarden.
3- Het in eigendom of gedurende een lange periode in bruikleen ontvangen van roerende zaken die voor Kasteel Eijsden een culturele of historische waarde hebben.
4- het afstaan tegen een zakelijke verantwoorde vergoeding van het huis met de daarbij behorende gebouwen aan particulieren die bereid zijn het landgoed te bewonen op een sobere, waardige wijze.
5- Het verhuren van de zich daartoe lenende gedeelten van de gebouwen als woning.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. B.M.G.H. de Liedekerke de Pailhe Béatrice
dhr. MRFMMJG de Liedekerke de Pailhe Marcel
mvr. F.M.R.G. de Liedekerke de Pailhe Françoise
dhr. R.R.A.M.G. de Liedekerke de Pailhe Raphaël
mvr. C.M.G.G. de Liedekerke de Pailhe Clotilde
dhr. D.A.M. Akkerrmans Dieudonné
mvr. M.A.L.R. de Liedekerke de Pailhe Marie AlixBeloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Volgens art 7 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het Kader van de bestuurfunctie worden vergoed.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland