Het Evert Zoudenbalch Huis

2883004
41178960
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

030/2311397
zoudenbalch@planet.nl
Nieuwegracht98
3512 LX
Utrecht

Strategie

a. Zorg voor het welzijn van jongeren, zowel op stoffelijk als op niet-stoffelijk gebied;
b. de instandhouding van het cultureel erfgoed van de stichting

Doelstelling

steunen van jeugd in nood in Utrecht en omgeving door het steunen van initiatieven die, vooral, pogen te voorkomen dat jongeren afglijden en in de problemen komen

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Begunstigde Opmerking Bedrag

Onderwijs
IMC Weekendschool Bijdrage schooljaar 2017/2018 € 3.000,00
Taal doet meer VoorleesExpress Utrecht 2018 € 5.000,00
Petje Af Practische weekendschool, projectplan 2017-2018 € 5.000,00
Bartholomeus Gasthuis 650 jarig bestaan, uitbreiding tentoonstelling € 2.500,00
Stichting Radboud van Utrecht Studiebegeleiding leerlingen uit achterstandswijken op het vmbo, havo en vwo € 2.000,00
Stichting Buurtblinkers Taal en bijlessen aan kwetsbare kinderen in Lombok € 2.500,00

Noodhulp
Samen Veilig Midden Nederland Diverse bijdragen € 12.281,45
Stichting NU Founding father bijdrage € 20.000,00

Sociaal
DESTO Speldag voor kinderen € 500,00
Stichting de Tra Zomerkamp voor kinderen € 2.000,00
Stichting Me'kaar Schaatsuitje € 839,00
Stichting Weekje Weg Sociale vakanties 2017 € 2.200,00
Stichting Wielewaal Logeerweekenden en kinderthemaweken € 7.176,00
Stichting Me'kaar Speelplaats de Kameleon Balkstraat € 2.250,00
Stichting Vaarwens Verzorgen van vaardagen voor terminaal zieke kinderen en/of volwassenen € 2.500,00
Stichting Desto Speldag 2018 voor mensen met een beperking € 500,00

Opvang
Stichting Singelzicht Toekomst bieden voor zwerfjongeren € 5.000,00
Stichting Timon Upgrade van de woongroep Twina in Zeist € 10.000,00

Opvoeding
Stichting Me'kaar Spelmateriaal Speelmeebus € 1.500,00
Stichting in Beeld Creatief project met zwerfjongeren okt 2017 t/m sept 2018 € 4.000,00
Stichting Move Project van studenten en kinderen uit minder bedeelde wijken € 4.500,00
Big Brothers Big Sisters Utrecht Mentorprogramma voor Utrechtse jeugd € 2.000,00
Stichting Vredeseducatie Laat jongeren actief kennis maken met de grondbeginselen van een democratie € 4.000,00
Stichting Me'kaar Project Me'kaars maatje € 2.000,00

Ziekenzorg
Stichting de Regenboogboom Project Wilhelmina kinderziekenhuis € 2.500,00

Totaal 2017 gehonoreerd € 105.746,45


Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. J.S.A. Montauban van Swijndregt Aernout
dhr. R.E. de Bruin Renger
dhr. P.L. Leyssius Pieter
dhr. J.P. van Suchtelen Jan Peter
dhr. E.R. van Holthe Edzard
dhr. E.R. van Holthe Edzard

Bevoegdheden van het bestuur

Dagelijks Bestuur heeft bevoegdheid voor bijdragen tot € 2.500,-- secretaris heeft financiële bevoegdheden.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Het bestuur ontvangt geen enkele beloning voor de werkzaamheden. De secretaris maakt formeel geen deel uit van het bestuur en is een betaalde functionaris
Beloningsbeleid medewerkers:
een salaris voor de secretaris die voor 10 uur per week in dienst is van de stichting

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland