Het Evert Zoudenbalch Huis

2883004
41178960
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

030/2311397
zoudenbalch@planet.nl
Nieuwegracht98
3512 LX
Utrecht

Strategie

a. Zorg voor het welzijn van jongeren, zowel op stoffelijk als op niet-stoffelijk gebied;
b. de instandhouding van het cultureel erfgoed van de stichting

Doelstelling

steunen van jeugd in nood in Utrecht en omgeving door het steunen van initiatieven die, vooral, pogen te voorkomen dat jongeren afglijden en in de problemen komen

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Begunstigde Opmerking Bedrag

Onderwijs
Stg Radboud van Utrecht Huiswerkbegeleiding € 2.000,00
Stg Leergeld Utrecht MBO opleiding € 5.000,00
IMC Weekendschool 3 jaar (3e jaar 2015-2016) € 3.000,00
Young Ambition Design your future € 2.400,00
Petje Af Practische weekendschool € 5.000,00
Taal doet meer VoorleesExpress Utrecht 2017 € 5.000,00
IMC Weekendschool Bijdrage schooljaar 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 € 3.000,00
Maupertuus Financiële ondersteuning van twee leerlingen € 4.000,00
Stichting Radboud van Utrecht Studiebegeleiding leerlingen op het vmbo, havo en vwo € 2.000,00
Musical Mozes Musical met en voor kinderen van groep 4 t/m 8 in Utrecht Zuid € 2.000,00

Noodhulp
Samen Veilig Utrecht Diverse bijdragen € 15.000,00
Stichting NU Founding father bijdrage € 20.000,00

Sociaal
Gehandicapten hockey G-hockey AMHC Amersfoort € 500,00
Weekje Weg Sociale vakanties 2016 € 2.700,00
YMCA Eenoudervakanties € 500,00
Utrecht Cares Continuering kalenderactiviteiten € 2.000,00
Wielewaal Logeerweekenden en kinderthemaweken € 3.500,00
Stichting de Vrolijkheid 40 muziekavonden in het AZC Utrecht € 4.000,00

Opvoeding
Stichting in Beeld Zichtbaar Samen € 2.500,00
Stichting in Beeld Creatief project met zwerfjongeren € 4.000,00
Me'kaar Maatjesproject € 2.250,00
JINC Continuering van projecten € 875,00
JINC Continuering van projecten € 1.625,00
Critical Mass Project ter voorkoming van buitensluiten en pesten € 2.500,00
Stichting Move Verbetering buurt door kinderen o.l.v. studenten € 4.000,00

Ziekenzorg
Stichting de Regenboogboom Project Wilhelmina kinderziekenhuis € 2.378,14

Training en opleiding
Timon Toerusting vrijwilligers € 20.000,00

Totaal 2016 gehonoreerd € 121.728,14


Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. J.S.A. Montauban van Swijndregt Aernout
dhr. R.E. de Bruin Renger
dhr. P.L. Leyssius Pieter
dhr. J.P. van Suchtelen Jan Peter
dhr. E.R. van Holthe Edzard

Bevoegdheden van het bestuur

Dagelijks Bestuur heeft bevoegdheid voor bijdragen tot € 2.500,-- secretaris heeft financiële bevoegdheden.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Het bestuur ontvangt geen enkele beloning voor de werkzaamheden. De secretaris maakt formeel geen deel uit van het bestuur en is een betaalde functionaris
Beloningsbeleid medewerkers:
een salaris voor de secretaris die voor 10 uur per week in dienst is van de stichting

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland