Grace Stichting

807074275
22042738
Kerk en levensbeschouwing, Maatschappelijke en sociale doelen , Onderwijs en onderzoek


Contact gegevens

0345470020
secretariaat@stichtinggrace.nl
www.stichtinggrace.nl
Postbus 294
3940 AG
DOORN

Strategie

Gedreven door de liefde van Christus voor alle mensen, willen we van wat God ons heeft toevertrouwd een financiële bijdrage leveren in de materiële - en geestelijke behoeften van hen die het meest tekort komen.

Doelstelling

De Stichting draagt financieel bij aan projecten van derden. De verantwoordelijkheid voor de initiëring, uitvoering en controle van die projecten ligt bij de Doelstellingen zelf.
De Stichting richt zich primair op het ondersteunen van kleinere organisaties en projecten, omdat die veelal over beperkte mogelijkheden beschikken om zelf fondsen te werven. Daarnaast zullen wij ook meer geprofessionaliseerde NGO’s ondersteunen.
Stichting Grace beperkt zich vanwege de beschikbare capaciteit van het vrijwilliggersbestuur (en om versnippering van de bijdragen te voorkomen) ten aanzien van het aantal ondersteunde Doelstellingen.
Stichting Grace is geen fondsenwervende instelling.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag


Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. André Nieuwkerk,
dhr. Evert Jan Nieuwkerk,
mvr. Nanneke Zelle,
dhr. Jan Dees,

Bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting. De voorzitter is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid met ondersteuning van een extern administratiekantoor. De penningmeester en de voorzitter zijn bancair gemachtigd.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid medewerkers:
De Stichting heeft geen eigen medewerkers in dienst. Het beheer is uitbesteed. De beheerskosten zijn in het financiële jaarverslag verantwoord.

Privacy Statement

Download Privacy Statement

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland