Fundatie van Beijeren

92 90 953
411 50 922
Gezondheid, Maatschappelijke en sociale doelen , Onderwijs en onderzoek, Overig


Contact gegevens

j.c.p.beaufort@ziggo.nl
Nassau Odijckstraat 34
2596 AJ
Den Haag

Strategie

Doelstelling

Doelstelling
De stichting tracht haar doelstelling op de volgende wijze te bereiken:
a. Het beheer van het vermogen ter financiering van het onderhoud, de verzorging en ondersteuning van bejaarden, daaronder begrepen diegenen die in hun laatste levensfase verkeren, bij voorkeur van het mannelijk geslacht en bij voorkeur van christelijke geloofsovertuiging.
b. Het uitkeren van bedragen uit voormeld vermogen en het verlenen van ondersteuning, in welke vorm dan ook aan instellingen die fiscaal worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), voor zover deze zich bezighouden met bejaardenzorg, daaronder begrepen het verzorgen van personen die in hun laatste levensfase verkeren.


Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Donaties zijn verstrekt aan o.a. het Jacobshospice, de Boodschappenbegeleidingsdienst, het Nationaal Ouderenfonds, Vier het Leven, Johanniter Orde, Fonds Camp, hospice te Zwolle.


Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. Jhr. Mr. B.C. de Savornin Lohman
dhr. Jhr. J.C.P. de Beaufort
dhr. Jhr. J.C.P. de Beaufort
dhr. Dr. J.C.A. de Mol van Otterloo
dhr. Jhr. C.C. Gevers Deynoot
dhr. Mr. D.H. Baron von Maltzahn

Bevoegdheden van het bestuur

Ter ondersteuning van het bestuur fungeert een rentmeester: Mr. F.W. Pahud de Mortanges; bereikbaar via het adres van de secretaris . De rentmeester is belast met de administratie van het vermogen van de stichting en fungeert als zodanig tevens als secretaris -penningmeester.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De bestuursleden en de rentmeester ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; de rentmeester krijgt een jaarlijkse onkostenvergoeding , de bestuursleden ontvangen presentiegelden per vergadering.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland