Evellius

821729895
30277407
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

036-5236052
c.lamare@stichting-evellius.nl
http://www.evellius.nl
Postbus 83
3890 AB
Zeewolde

Strategie

Stichting Evellius stelt zich ten doel om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun eigen ontwikkeling, hun plek binnen de eigen omgeving en de grotere wereld.
Kernbegrippen hierbij zijn:
- ontplooiing: jongeren ondersteunen om hun volle potentieel te ontwikkelen op fysiek, cognitief, sociaal, emotioneel en spiritueel gebied
- verbinding: kinderen en jongeren verbinden aan zichzelf, aan hun directe omgeving en aan de hun omringende grotere wereld binnen, maar ook over, de grenzen van cultuur, leeftijd, religie en geografie.


Doelstelling

Het vergroten van het welbevinden van kinderen/jongeren of het ondersteunen van instellingen die direct of indirect dit zelfde doel ondersteunen.
Gemiddeld stelt de stichting jaarlijks ca. € 40.000,-- beschikbaar voor deze doelen.
Het beleidsplan is vastgesteld voor de periode 2009-2019
De doelen die in 2017, 2016 en in 2015 zijn gesteund vindt u in de verkorte staat van baten en lasten.
Voor 2018 zijn inmiddels de eerste toekenningen gedaan.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag


Het bestuur heeft in het jaar 2017conform het beleidsplan een aantal projecten gesteund.

7036 Project 150006 St Operam 3100,00
7038 Project 7038 Asha Kiran 27100,00
7039 Project 7039 Big Ali 850,00
7040 Project 7040 hulphond Joshua N 5000,00
7041 Project 7041 Adelante 5000,00
7042 Project 7042 Kienkeurig 450,00
7043 Project 7043 Skate4air 1000,00
7045 Project 7045 Natuursp Gouda 2050,00
7046 Project 7046 Olymp Nat Sp 7500,00
---------------
TOTAAL 52050,00
Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. E.H.M.C. Beerkens Eveline
mvr. C Lamare Carla
dhr. P.M. Schouten Paul

Bevoegdheden van het bestuur

Alle besluiten worden unaniem genomen.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
geen
Beloningsbeleid medewerkers:
n.v.t.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland