Evellius

821729895
30277407
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

036-5236052
c.lamare@stichting-evellius.nl
http://www.evellius.nl
Postbus 83
3890 AB
Zeewolde

Strategie

Stichting Evellius stelt zich ten doel om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun eigen ontwikkeling, hun plek binnen de eigen omgeving en de grotere wereld.
Kernbegrippen hierbij zijn:
- ontplooiing: jongeren ondersteunen om hun volle potentieel te ontwikkelen op fysiek, cognitief, sociaal, emotioneel en spiritueel gebied
- verbinding: kinderen en jongeren verbinden aan zichzelf, aan hun directe omgeving en aan de hun omringende grotere wereld binnen, maar ook over, de grenzen van cultuur, leeftijd, religie en geografie.


Doelstelling

Het vergroten van het welbevinden van kinderen/jongeren of het ondersteunen van instellingen die direct of indirect dit zelfde doel ondersteunen.
Gemiddeld stelt de stichting jaarlijks ca. € 40.000,-- beschikbaar voor deze doelen.
Het beleidsplan is vastgesteld voor de periode 2009-2019
De doelen die in 2018, 2017, 2016 en in 2015 zijn gesteund vindt u in de verkorte staat van baten en lasten.
Voor 2019 zijn inmiddels de eerste toekenningen gedaan.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Het bestuur heeft in het jaar 2018 conform het beleidsplan de volgende l projecten gesteund.

7005 Project 10.0005 AKZ € 220,55
7041 Project 7041 Adelante € 5.000,00
7047 Project 7047 Woongroep Bussum € 3.000,00
7048 Project 7048 Embrace € 2.275,00
7049 Project 7049 St. Harbrinkbroek € 1.500,00
7050 Project 7050 Wielewaal € 3.000,00
7051 Project 7051 Kidzklix € 1.300,00
7053 Project 7053 Schoutenhuis € 10.000,00

TOTAAL Projecten 2018 € 26.295,55
Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. E.H.M.C. Beerkens Eveline
mvr. C Lamare Carla
dhr. P.M. Schouten Paul

Bevoegdheden van het bestuur

Alle besluiten worden unaniem genomen.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
geen
Beloningsbeleid medewerkers:
n.v.t.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland