Stichting Esther Dina Polak-Van Vollenhoven

815043119
27185012
Kerk en levensbeschouwing, Maatschappelijke en sociale doelen , Onderwijs en onderzoek


Contact gegevens

010 2013500
anton.vanleeuwen@steensmaeven.com
niet aanwezig
postbus 21695
3001 AR
Rotterdam

Strategie

Zie doelstelling

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel: het doen van uitkeringen ten behoeve van kinderen voor het volgen van opleidingen. Daartoe zal uit de opbrengst van het vermogen veertig procent bestemd zijn voor kinderen in Israël; twintig procent van de jaarlijkse opbrengst van het vermogen zal worden uitgekeerd voor de opleiding van Joodse kinderen in Nederland; twintig procent van de jaarlijkse opbrengst zal worden besteed aan het wetenschappelijk onderzoek voor de kankerbestrijding en daartoe worden uitgekeerd aan het KWF. Voorts kan het bestuur eenmalige uitkeringen doen aan hulpacties van maximaal tien procent van de opbrengst van het vermogen.

Jaarverslag

Download jaarverslag

EDP is een vermogensstichting en het doel van deze stichting is het uitkeren van het rendement uit het vermogen.Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. H.A. Groen Bart
mvr. L. Bogers Lianne
dhr. A.W. van Leeuwen Anton

Bevoegdheden van het bestuur

De voorzitter en de secretaris zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
nvt
Beloningsbeleid medewerkers:
nvt

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland