Edli Foundation

802041802
41157568


Contact gegevens

Postbus 91458
2509EB
Den Haag

Strategie

Doelstelling

De foundation heeft als doel het ondersteunen van organisaties en activiteiten, die zich richten op kinderen, jongeren en ouderen, vooral indien zij kansarm of kwetsbaar zijn.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

In lijn met het beleidsplan 2018-2020 zijn er in het afgelopen jaar (2018) donaties gedaan op de volgende terreinen:
- kinderen/jongeren in Nederland
- kinderen/jongeren in Israël
- ouderen in Nederland
- ouderen in Israël
- enkele andere donaties die het algemeen nut dienen
Alle donaties werden gedaan aan NGO's of andere gelijkwaardige not-for-profit achtige organisaties, die als algemeen nuttig kunnen worden aangemerkt.


Het Bestuur van de stichting heeft in 2018 naast gevraagde verzoeken tot donaties ook een aantal ongevraagde verzoeken ontvangen en deze allen beoordeeld en onderworpen aan besluitvorming.

Aandacht is ook gaan zitten in het analyseren van voortgangsrapportages over lopende projecten van de stichting

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. RE Korijn Rob
dhr. WJ Korijn Wouter
dhr. MCE van Gendt Rien

Bevoegdheden van het bestuur

Bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Het bestuur ontvangt geen bestuursvergoeding voor de uitoefening van de functie als bestuurder van de foundation. Een vergoeding van onkosten en vacatiegeld is mogelijk.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland