Cura II

814522105
41181292
Internationale samenwerking, Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

stichtingcura2@gmail.com
www.finportal.nl/stichting-cura-ii
Graaf van Waldeckstraat 16
6212 AP
Maastricht

Strategie

het doen van uitkeringen aan natuurlijke personen en rechtspersonen, welke (nagenoeg) uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen.

Doelstelling

De stichting fungeert als vermogensfonds en derhalve wordt getracht een zodanig rendement te genereren dat uitvoering kan worden gegeven aan de statutaire doelstelling. Dit omvat het doen van uitkeringen aan natuurlijke personen en rechtspersonen die een algemeen maatschappelijk belang dienen in ontwikkelingslanden.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Het bestuur hanteert als uitgangspunt dat zij middels gesprekken met maatschappelijke organisaties zicht krijgt en houdt op de maatschappelijke relevantie van projecten in ontwikkelingslanden. Dit vormt de basis voor meerjarige ondersteuning, waarnaar het bestuur streeft. Dergelijke contacten, gesprekken en bijeenkomsten hebben in 2017 meermaals plaatsgevonden.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. W.M.J.M. Geven Wim
dhr. Y.M.A.T. Baeten Yvo
dhr. Y.M.A.T. Baeten Yvo
mvr. A.J.M Soons-Muitjens Anita

Bevoegdheden van het bestuur

gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
bestuursleden ontvangen geen beloning. Uit een bescheiden vrijwilligersvergoeding worden te maken kosten gecompenseerd.
Beloningsbeleid medewerkers:
nvt

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland