Cura II

814522105
41181292
Internationale samenwerking, Maatschappelijke en sociale doelen , Onderwijs en onderzoek


Contact gegevens

stichtingcura2@gmail.com
www.finportal.nl/stichting-cura-ii
Graaf van Waldeckstraat 16
6212 AP
Maastricht

Strategie

het doen van uitkeringen aan natuurlijke personen en rechtspersonen, welke (nagenoeg) uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen.

Doelstelling

De stichting fungeert als vermogensfonds en derhalve wordt getracht een zodanig rendement te genereren dat uitvoering kan worden gegeven aan de statutaire doelstelling. Dit omvat het doen van uitkeringen aan natuurlijke personen en rechtspersonen die een algemeen maatschappelijk belang dienen in ontwikkelingslanden.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

De activiteiten behelzen het onderhouden van contacten met begunstigden en het participeren in relevante netwerken. Tevens het evalueren van resultaten door vermogensbeheerders, ter bewaking cq bevordering van opbrengsten uit vermogen.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. W.M.J.M. Geven Wim
dhr. Y.M.A.T. Baeten Yvo
dhr. Y.M.A.T. Baeten Yvo
mvr. A.J.M Soons-Muitjens Anita

Bevoegdheden van het bestuur

gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
bestuursleden ontvangen geen beloning. Uit een bescheiden vrijwilligersvergoeding worden te maken kosten gecompenseerd.
Beloningsbeleid medewerkers:
nvt

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland