Cura I

816754998
41178961
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

stichtingcura1@gmail.com
www.finportal.nl/stichting-cura-i
Graaf van Waldeckstraat 16
6212 AP
Maastricht

Strategie

Het financieel en/of materieel ondersteunen van natuurlijke personen en rechtspersonen, welke (nagenoeg) uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen.

Doelstelling

De stichting fungeert als vermogensfonds en tracht haar vermogen zodanig te beleggen dat uit het verkregen rendement het statutaire doel zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd. Dit omvat het ondersteunen van voornamelijk maatschappelijke (zorg-)organisaties in Nederland, bij voorkeur in Limburg. Zij doet dit middels financiële bijdragen. De stichting apprecieert nadrukkelijk de inzet van vrijwilligers bij deze maatschappelijke organisaties en stimuleert dit.Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Het bestuur hanteert als uitgangspunt dat zij middels gesprekken met maatschappelijke organisaties zicht krijgt en houdt op de maatschappelijke relevantie en de inzet van vrijwilligers. Dit vormt de basis voor meerjarige ondersteuning, waarnaar het bestuur streeft. Dergelijke contacten, gesprekken en bijeenkomsten hebben in 2018 meermaals plaatsgevonden.
Het bestuur heeft zelf contact gelegd met Stichting De Knoevel in Maastricht. Deze organisatie zal in 2019 toegevoegd worden aan het bestand begunstigden.

Met de externe vermogensbeheerder zijn diverse overleg- en contactmomenten geweest en zijn de resultaten op basis van het afgegeven mandaat geëvalueerd.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. W.M.J.M. Geven Wim
dhr. Y.M.A.T. Baeten Yvo
dhr. Y.M.A.T. Baeten Yvo
mvr. E.C.A. van Gangelen-Slijpen Liesbeth

Bevoegdheden van het bestuur

met twee personen gezamenlijk bevoegd

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Bestuursleden ontvangen een bescheiden niet-bovenmatig vacatiegeld, waaruit zij tevens hun te maken onkosten dekken. Bestuursleden ontvangen overigens geen beloning
Beloningsbeleid medewerkers:
nvt

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland