Cura I

816754998
41178961
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

stichtingcura1@gmail.com
www.finportal.nl/stichting-cura-i
Graaf van Waldeckstraat 16
6212 AP
Maastricht

Strategie

Het financieel en/of materieel ondersteunen van natuurlijke personen en rechtspersonen, welke (nagenoeg) uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen.

Doelstelling

De stichting fungeert als vermogensfonds en tracht haar vermogen zodanig te beleggen dat uit het verkregen rendement het statutaire doel zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd. Dit omvat het ondersteunen van voornamelijk maatschappelijke (zorg-)organisaties in Nederland, bij voorkeur in Limburg. Zij doet dit middels financiële bijdragen. De stichting apprecieert nadrukkelijk de inzet van vrijwilligers bij deze maatschappelijke organisaties en stimuleert dit.Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Mede door accentverlegging en verschuiving in doelgroep van vrouwelijke religieuzen naar vrijwilligers van maatschappelijke organisaties in Limburg, heeft het bestuur haar accommodatie in Zwitserland verkocht en daarvoor in de plaats een accommodatie in het Sauerland aangekocht, zodat betere aansluiting gevonden wordt bij de huidige doelgroep. In het kader van de financiële ondersteuning van de doelgroep zijn de nodige voortgangsgesprekken gevoerd.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. W.M.J.M. Geven Wim
dhr. Y.M.A.T. Baeten Yvo
dhr. Y.M.A.T. Baeten Yvo
mvr. E.C.A. van Gangelen-Slijpen Liesbeth

Bevoegdheden van het bestuur

met twee personen gezamenlijk bevoegd

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Bestuursleden ontvangen een bescheiden niet-bovenmatig vacatiegeld, waaruit tevens enkele onkosten worden gedekt. Bestuursleden ontvangen overigens geen beloning
Beloningsbeleid medewerkers:
nvt

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland