Cura Child

8115.75.147
01098272
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

patrick@familymol.nl
van Merlenlaan18
2101 GE
Heemstede

Strategie

zie beleidsplan en doelstelling

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van kinderen over de gehele wereld en het daartoe bieden van ondersteuning, van welke aard dan ook, en voorts het ondersteunen en bevorderen van het algemeen welzijn en het algemeen belang van mensen over de gehele wereld door ondersteuning van charitatieve, maatschappelijke en medische activiteiten of initiatieven, zulks alles ter beoordeling van het bestuur, mits de stichting niet het particulier belang van bepaalde personen dient.

Het bestuur selecteert projecten op eigen initiatief. Aanbiedingen worden niet op prijs gesteld.Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

zie jaarverslag

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. P.P.E.M. Mol Philippe
dhr. F.W. van Embden Andres Freek
dhr. P.G.A.M. Mol Patrick

Bevoegdheden van het bestuur

Allen gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
N.V.T.
Beloningsbeleid medewerkers:
N.V.T.

Privacy Statement

Download Privacy Statement

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland