Anitya Foundation

810440180
24328221
Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming


Contact gegevens

Antony van Dijckstraat 35
5143 JB
Waalwijk

Strategie

Stichting Anitya Foundation is in essentie een zuiver vermogensfonds dat niet actief geld en/of goederen werft onder derden. Het vermogen en/of de opbrengsten worden uitsluitend, althans nagenoeg geheel besteed ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstelling en het hierop gebaseerde beleid en activiteiten-jaarplan.

Doelstelling

a. Het duurzaam behoud en de bescherming van waardevolle natuur, bos en landschap alsmede het initiƫren en stimuleren van agrarisch natuurbeheer, in het bijzonder door middel van het in eigendom verwerven van en/of het vestigen van beperkte rechten op registergoederen;
b. Het direct en indirect realiseren van gemelde natuurwaarden alsmede het duurzaam laten voortbestaan van deze waarden;
En voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
In het kader van deze doelstelling tracht de Stichting zowel de gemelde natuurwaarden zelve als het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens te bevorderen en bij te dragen aan een vitaal en sociaal platteland.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag


Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. H.D.L.M. Schruer
mvr. R. Schoemaker
mvr. R. Schoemaker
dhr. J. Schoemaker

Bevoegdheden van het bestuur

De Stichting wordt vertegenwoordigd door het voltallige Bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende Bestuursleden.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De leden van het Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben (op hun verzoek) wel recht op (een deel van) de door hen gemaakte gespecificeerde kosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Dit onderdeel is niet van toepassing want de Stichting is een vrijwilligersorganisatie zonder loonlijst.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland