Alliander Foundation

815202039
34238725
Maatschappelijke en sociale doelen , Overig


Contact gegevens

marjolein.van.leeuwen@alliander.com


Strategie

Het doel van de Stichting Alliander Foundation is: "medewerkers te stimuleren zich in hun eigen tijd belangeloos in te zetten voor de maatschappij en hen daarbij te ondersteunen." De strategie is gestoeld op vier pijlers:
- het faciliteren van de markt (matchen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk)
- het stimuleren van de projectvraagzijde (medewerkers stimuleren projecten op te zetten voor goede doelen waarbij vrijwilligers aan de slag kunnen)
- het stimuleren van de medewerkeraanbodzijde (medewerkers stimuleren vrijwilligerswerk te gaan doen)
- en het ondersteunen van projecten die via het platform van de Alliander Foundation tot stand gekomen zijn.


Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Het bekend maken van het bestaan van de Alliander Foundation, de doelstellingen en de mogelijkheden hiervan voor de medewerkers binnen Alliander, Liander en Liandon

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. K. Schadee
mvr. C.N. de Haan
mvr. E.C.M. Terveer
dhr. J. Egging

Bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestaat uit een externe voorzitter, een extern lid en twee interne leden (werkzaam bij Alliander). Het voltallige bestuur komt ongeveer vier a vijf keer per jaar bij elkaar, en bespreekt de doelstellingen, activiteiten, projecten e.d. op hoofdlijnen. De interne leden beoordelen de aanvragen van medewerkers van Alliander, Liander, Liandon en Endinet. Zij komen maandelijks bij elkaar en onderhouden nauw contact met de Manager Foundation die alle werkzaamheden uitvoert.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Artikel 4.7 van de statuten: bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. De voorzitter en het externe bestuurslid ontvangen alleen een reiskostenvergoeding voor de vergaderingen van het voltallige bestuur.
Beloningsbeleid medewerkers:
De manager Alliander Foundation is in dienst bij de N.V. Alliander. Haar salaris is opgenomen in de jaarrekening van de Stichting Alliander Foundation. Zie het financieel jaarverslag.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland