"75 jaar NBB"

814013727
24370090
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

06-53149331
otto@ottoverwer.nl
A.C.Willinkstraat 9
3443VX
Woerden

Vasteland 78
3011BN
Rotterdam

Strategie

De missie van de stichting is: Het leveren van een bijdrage aan het oplossen van noden in de hele wereld (inclusief Nederland), het treffen van voorzieningen die kunnen bijdragen aan de verbetering van infrastructuur, bestrijding van ziekten en kwalen, of onderzoek op die gebieden, zoveel mogelijk gelieerd aan scheepvaart / visserij / of anderszins met water te maken hebbende projecten.

Doelstelling

De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel:
a. het financieel en/of anderszins ondersteunen van initiatieven en projecten op het gebied van wetenschap, natuur, milieu, rampen en educatie, zoveel mogelijk in het kader van scheepvaart, winning en bestrijding van water, zowel nationaal als internationaal;
b. het financieel en/of anderszins bijdragen aan het behoud van historische vaartuigen die worden beheerd, geƫxploiteerd of zijn verkregen door een algemeen nut beogende instelling, op voorwaarde dat daarmee geen particulier of individueel belang wordt gediend;
c. het financieel en/of anderszins ondersteunen van schippersinternaten en soortgelijke instellingen zonder winstoogmerk die voldoen aan de voorwaarden om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling dan wel sociaal belang behartigende instelling;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."


Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Zie Jaarverslag / Jaarrekening 2018

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. P.J. Tuk
dhr. H.O.W. Verwer
dhr. H.O.W. Verwer
dhr. W. van Baalen
dhr. C.H. Beers

Bevoegdheden van het bestuur

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)) conform de statuten.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De bestuursleden ontvangen een kleine onkostenvergoeding
Beloningsbeleid medewerkers:
Niet van toepassing.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland