Egbers Stichting

8160.43.280
41133435
Gezondheid


Contact gegevens

010 4229384
hwiegers287@gmail.com


Strategie

De Egbers Stichting is op 31 december 2018 opgeheven.

De activa van het fonds zo goed mogelijk aanwenden voor medisch wetenschappelijk onderzoek.In aanmerking komt onder andere onderzoek naar vormen van kanker die niet vaak voorkomen of waarvoor moeilijk geld beschikbaar komt. Het onderzoek mag een experimenteel karakter hebben.

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten: De Stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen aan rechtspersonen welke ten doel hebben het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de geneeskunde, waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig is.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag


Bestuur

dhr. H Wiegers
dhr. H Wiegers
dhr. H Treure

Bevoegdheden van het bestuur

Alle besluiten worden door het bestuur gezamenlijk genomen. Betalingen worden gedaan na schriftelijke goedkeuring door de voorzitter. Van de bankafschriften gaat een exemplaar van de Bank naar de penningmeester en een exemplaar van de Bank naar de voorzitter. Mede omdat de Stichting in 2018 alle nog beschikbare middelen heeft besteed aan de doelstelling en de Stichting nog in 2018 wordt opgeheven heeft de voorzitter besloten zich op 1-7-2018 niet opnieuw te laten benoemen voor een termijn van 3 jaar.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Het bestuur werkt belangeloos. Reis-en overige kosten worden door de bestuursleden zelf betaald

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland