Burkens-stichting

802694329
41222093
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

023 5290648
wh.kool@ziggo.nl
Crayenestersingel 27
2101 AN
Heemstede

Strategie


De missie van de Burkens'stichting is de haar ten dienste staande middelen, dwz de opbrengst van het vermogen en de eventuele schenkingen aan de stichting, ter beschikking te stellen, aan personen die via maatschappelijke instellingen de stichting om hulp hebben gevraagd. Daarbij wordt geen hulp gegeven indien het om schuldsanering gaat.

Doelstelling

Het doel van de stichting is het verstrekken van financiele steun aan personen die in financiëel moeilijke omstandigheden verkeren en voor wie -, dan wel met groot bezwaar geen beroep kan worden gedaan op algemeen sociale voorzieningen of op instellingen werkzaam op sociaal charitatief terrein.


Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

De stichting publiceert geen jaarverslag op het internet. De werkzaamheden van de stichting zijn van beperkte omvang. De stichting maakt alleen een financiëel jaarverslag.
De werkzaamheden van de stichting omvatten het verwerken van aanvragen voor financiële ondersteuning, gedaan voor personen, volwassenen en/of kinderen die door een maatschappelijke instantie geholpen worden om uit de problemen te komen . Er worden nooit giften direct aan personen gedaan.
Al naar gelang de giften die de Burks'stichting zelf ontvangt kunnen meer giften worden gedaan.
Op basis van de huidige inkomsten kan aan ca 250 aanvragen gehoor worden gegeven. Het streven is immer zoveel mogelijk personen uit de ergste nood te helpen.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. L.C.M. Blomjous- Maillette de Buy Wenniger Wies
mvr. L.C.M. Blomjous-Maillette de Buy Wenniger Wies
mvr. A.M.A. Kool-Meulemeester Ansje
dhr. Jhr Mr Th.S. Röell Theo

Bevoegdheden van het bestuur

De bestuursleden, te weten drie personen, omdat voorzitter en penningmeester, i.v.m. met kennisoverdracht, voorlopig in een hand zijn, zijn allen gezamenlijk bevoegd met de andere bestuursleden.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De bestuursleden ontvangen jaarlijks uitsluitend een onkostenvergoeding.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland